Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1714

Приєднання Закарпаття до УРСР?

Світлана
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:

Видання:

К 63.362.3
Б 12
Бабій, Б. М. Возз`єднання Західної України з Українською РСР [Текст] / Б. М. Бабій. – К. : Вид-во Академії наук України. РСР, 1954. – 195 с.

К 63.362.3
В 64
Возз'єднання Закарпаття з Україною [Текст] : (матеріали наук. конф., присв'яч. 60-ти річчю возз'єднання Закарпаття з Україною, Ужгород, 29 черв. 2005 р.) / Ужгородський національний університет, Історичний ф-т, Кафедра історії України ; редкол. : Л. О. Белей [та ін.] – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2006. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст.

К 63.362.3
Г 77
Гранчак, І. М. Закарпаття в сім`ї народів СРСР [Текст] : до 40-річчя возз`єднання Закарпаття з УРСР / Іван Михайлович Гранчак. – К. : Знання, 1985. – 48 с. – (Історія, теорія і політика КПРС).

К 63.362.3
Д 58
Довганич, О. Д. Возз`єднання Закарпаття з Україною очима сучасника [Текст] : за архів. док. / Омелян Дмитрович Довганич ; Закарпат. облас. осередок наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 120 с.

К 63.362.3
К 90
Кульчицький, В. С. Возз`єднання Закарпаття з Радянською Україною [Текст] : соц.-політ. і правові основи / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, А. П. Ткач, В. Ю. Ганчин, П. Ф. Гураль. – Львів : Вища школа, 1985. – 168 с.

К 63.362.3
М 15
Макара, М. П. Закарпатська Україна: шлях до возз`єднання, досвід розвитку (жовтень 1944 – січень 1946 рр.) [Текст] : посіб. на допомогу студентам і вчителям у вивченні історії рідного краю / Микола Петрович Макара. – Ужгород : Патент, 1995. – 108 с.

К 63.362.3
М 27
Маркусь, В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944-1945 [Текст] / Василь Маркусь. – К. : ІНТЕЛ, 1992. – 111 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. 2 / редкол : І. Гранчак [та ін.] – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.

К 63.3
У 45
Українські Карпати [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. "Українські Карпати: етнос, історія, культура" (Ужгород, 26 серп. – 1 верес. 1991 р. ). – Ужгород : Карпати, 1993. – 610 с.

Статті:

Бабенко, В. Доленосний день Закарпаття [Текст] : [про возз'єднання краю з Україною] / В. Бабенко // Уряд. кур'єр. – 2005. – 25 черв. – С. 5.

Бедь, В. В. Політико-правові аспекти питання про возз'єднання Закарпатської України з Україною (кінець 1944 р. – початок 1946 р.) [Текст] / В. В. Бедь // Наук. вісник Закарпат. ін-ту ім. А. Волошина. – 2001. – Вип. 1. – С. 95-98. ; Право України. – 2002. – № 8. – С. 120-122.

Густі, І. Того дня зійшло сонце возз'єднання [Текст] : [до 60-річчя возз'єднання Закарпаття з Україною] / І. Густі // Новини Закарпаття. – 2005. – 30 черв. – С. 1-2.

Данилюк, Д. Д. У щасті й горі разом [Текст] : до 60-річчя возз'єднання Закарпаття з Україною : [інтерв'ю з д-ром іст. наук, проф. / вела І. Звонар] / Д. Д. Данилюк // Новини Закарпаття. – 2005. – 25 черв. – С. 4.

Довганич, О. Алтернативи возз'єднання не існувало [Текст] : [возз'єднання Закарпаття з Україною] / О. Довганич // Новини Закарпаття. – 2001. – 27 січ. – С. 14.

Наукова конференція до ювілею Возз'єднання [Текст] // Карпат. Україна. – 2005. – 9 лип. – С. 3.

Худанич, В. І. Возз'єднання Закарпаття з Україною: оцінки і сучасність [Текст] / В. І. Худанич // Наук. вісник Закарпат. ін-ту ім. А. Волошина. – 2001. – Вип. 1. – С. 68-71.

Худанич, В. Правда і домисли про возз'єднання [Текст] : [возз'єднання Закарпаття з Радян. Україною] / В. Худанич // Закарпат. правда. – 2004. – 19 листоп. – С. 6.