Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1719

Допоможіть, будь- ласка, з пошуком невеликиї доповіді на тему "Податкова система України, стан і перспективи розвитку". Дякую

2009-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І.
Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 258-262. -Алф.-Предм. покаж.: с. 313-314.

65.9(4УКР)26
Е96
Еш, Світлана Миколаївна.
Податкова система України [Текст] : наочний посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 108 с. - Бібліогр.: с. 105-106.

67.9(4УКР)302
С 40
Система оподаткування в Україні [Текст] : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. - Х. : Право, 2008. - 784 с. : табл.

Піхоцький, В.
Сучасні вимоги до реформування податкової системи в Україні. [Текст] / В. Піхоцький // Економіст. - 2002. - №11. - С. 20-23.

Артеменко, О.
Місце і роль державної податкової служби у системі управління. [Текст] / О. Артеменко // Право України. - 2003. - №2. - С. 113-117.
Загорський , В. С.
Принципи функціонування податкової системи ринкового типу [Текст] / В. С. Загорський , І.Г. Благун // Фінанси України. - 2003. - № 10. - С. 92-99.

Бурденко, І. М.
Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки [Текст] / І.М. Бурденко, О.В. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 7. - С. 3-9.

Жарко, Р. П.
Окремі аспекти оцінки податкової системи України як інструменту регулювання розвитку підприємницької діяльності [Текст] : общественно-политическая литература / Р.П. Жарко // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №5. - С. 11-16.
Чередніченко, Ю. В.
Питання реформування податкової системи України в період її незалежності [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.В. Чередніченко // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №9. - С. 83-90.

Вітлінський, В. В.
Аналіз діяльності податкової системи України [Текст] : общественно-политическая литература / В.В. Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України. - 2005. - №12. - С. 19-31.

Романюк , М. В.
Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України [Текст] : общественно-политическая литература / М.В. Романюк // Фінанси України. - 2006. - №1. - С. 38-42.

Бурденко, І. М.
Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 150 160. - Бібліогр. с. 159 - 160

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4