Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1724

де знайти сценарій або приклад заняття з громадянського виховання дошкільнят

савуляк В.В.
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шапновний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Галашевська, О.
У дусі громадськості [Текст] / О. Галашевська // Дошкільне виховання. - 2007. - № 8. - С. 15-18. - Бібліогр.: 12 назв.
74.1
З-58
"Зернятко" [Текст] : метод. рек. до програми розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Під ред. О.Л. Кононко. - К. : Кобза, 2004. - 188 с. - Бібліогр.: с.184-187 . -Алф. покаж.: с. 173-183.
74.1
Д49
Дитина [Текст] : метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін. ; Київський міський пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. - 2-е вид., доопр. і доп. - К. : Богдана, 2004. - 232 с.

74.58
О-57
Омеляненко, Віталій Лукич.
Педагогіка: завдання і ситуації [Текст] : практикум / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк. - 2-е вид. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
74.1
Б 90
Булдович, Маргарита.
Гармонія: книга для батьків і вихователів [Текст] : дитячий садок. Бібліотека / М. Булдович, Н. Бадь. - К. : Шк. світ, 2008. - 128 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Дошкілля). -
74.9
Е 64
Енциклопедія батьківства [Текст] : посіб. з сімейного виховання / Є. І. Коваленко [та ін.] ; за заг. ред. Є. І. Коваленко. - К. : КНТ, 2008. - 592 с. - Бібліогр.: с. 567-572. -

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6