Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1733

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію про модернізацію системи навчання за допомогою комп'ютерних технологій?
Дякую.

женя
2009-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


32.97
П 32
Підготовка інструкторів у сфері інформаційних та комп`ютерних технологій: Використання комп'ютерів та мережі Інтернет для розвитку суспільства [Текст] : посіб. для учасників програм. - [Б. м. : б. и.], 2002. - 128 с. : іл + Додатки с. 118- 125. - 8 грн.

32.97
І-74
Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Баженов [та ін.]. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 640 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 639. - ISBN 966-8019-05-9 (в опр.) : 100.80 грн

32.81
Г 92
Гряділь, Іван Іванович.
Нові інформаційні технології [Текст] / І. Гряділь, С. Гряділь, Т. Гряділь. - Ужгород : [б. и.], 2002Закарпаття. - 60 с. -

65.050.9(4УКР)
В 61
Вовчак, Іван Сільвестрович.
Інформаційні системи та компюиерні технології в менеджменті [Текст] : навч. посібник для інженерно-економ. та економ. спеціальностей ВНЗ / І.С. Вовчак; Теорнопільський держ. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 286 с. -
73
О-66
Орлов, П. І.
Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : наук.-практич. посібник / П.І. Орлов, О.М. Луганський. - Х. : Прометей-ПресA , 2003. - 292 с.

32.97
П 32
Підготовка інструкторів у сфері інформаційних та комп`ютерних технологій: Використання комп'ютерів та мережі Інтернет для розвитку суспільства [Текст] : посіб. для учасників програм. - [Б. м. : б. и.], 2002. - 128 с. : іл + Додатки с. 118- 125. - 8 грн.

32.81
Х76
Хоменко, Лев Григорович.
Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні [Текст] : монографія / Л.Г.Хоменко. - К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. - 208 с. : іл.

78.34(4УКР)
В43
Використання комп'ютерних технологій у методичній діяльності [Текст] : метод. поради / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Г. Д. Ковальчук. - Х. : ХДНБ, 2006. - 28 с. - 2 грн

Обухович, Владислав.
Інформаційні технології у вищому навчальному закладі [Текст] / В. Обухович // Економіст. - 2006. - №4. - С. 52-54.


Обухович, Владислав.
Інформаційні технології у вищому навчальному закладі [Текст] / В. Обухович // Економіст. - 2006. - №4. - С. 52-54.
Челомбітько, Тетяна.
Комп‘ютерні технології на уроці літератури. На прикладі теми "Становлення та розвиток класицизму як художнього методу" [Текст] / Тетяна Челомбітько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2007. - № 1. - С. 13-16. -

Нечипуренко, Павло.
Про використання комп'ютерної програми Chemlad [Текст] / П. Нечипуренко // Біологія і хімія в школі. - 2007. - № 2. - С. 44-47. - Бібліогр.: 4 назви.

Руденко, В. Д.
Комп'ютерні шини [Текст] / В. Д. Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2008. - № 1. - С. 22-31. - Бібліогр.:6 назв

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6