Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1740

Допоможіть будь ласка знайти матеріали на дану тему: Управління витратами банку в Україні

Іра
2009-12-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися:
65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

65.9(4УКР)26
В 61
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Банківська справа [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл.

65.9(4УКР)26
К 71
Косова, Тетяна Дмитрівна.
Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 372 с.

65.9(4УКР)26
О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 410 с.

65.9(4УКР)26
В20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О.В.Васюренко. - 3-є вид., стереотип. - К. : Знання, 2002. - 255 с.


Божко В.П. Використання показників доходів та витрат [Текст] / В.П. Божко, Є.В. Попов // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №10. - С. 17-23.

Петраковська О. В. Визначення фінансових результатів діяльності банку в різних підсистемах обліку [Текст] / О. В. Петраковська // Економіка АПК. - 2009. - № 3.- С.129-134

Пришляк Г.В. Проблеми організації банківського управлінського обліку [Текст] / Г.В. Пришляк // Регіональна економіка. - 2007. - № 2.- С. 204-209