Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1742

Добрій день! Допоможіть знайти інформацію в літературі по темі: Інформаційна база ціноутворення у сфері зовнішьоекономічних угод, її джерела

Оксана
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


65.9(4УКР)8
Р 86
Румянцев, А. П.
Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навч. посіб. / А.П. Румянцев, Н.С. Румянцева. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 377 с.

67.9(4УКР)301
М30
Марченко, Віктор Борисович.
Правові основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. - метод. посіб. / В.Б. Марченко, Д.В. Шаповалов ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 208 с.

65.9(4УКР)8
М50
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І.І. Дахно та ін.; За ред. І.І. Дахно. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 302 с. - Бібліогр.: с. 295-296.

65.9(4УКР)8
У67
Управління зовнішньоекономічною діяльністю [Текст] : навч. посіб. / І.І. Дахно [та ін.]; за ред. І.І. Дахно. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 328 с. - Бібліогр.: с. 326-327.

65.9(4УКР)8
П12
Пазуха, Микола Дмитрович.
Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : (заг. положення) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Пазуха ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. бізнесі та підприєництва. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 230 с. : табл. - Бібліогр.: с. 225-229 та на початку тем.

65.9(4УКР)8
М 50
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підруч. / О. А. Кириченко [та ін.] ; за ред. О. А. Кириченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 520 с. : табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. в кінці глав.

65.26
Х 76
Хомутенко, Віра Петрівна.
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 474 с. : табл. - Бібліогр.: с.436-441 та у підрядк. прим.

65.29
М31
Маслак, Олександр Олександрович.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 312 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 260-269.

65.9(4УКР)8
Р32
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахно ; авт. кол.: І. І. Дахно ; В. М. Барановська [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5