Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1748

будь-ласка, допоможіть знайти інформацію про роль органів місцевого самоврядування в організації та проведенні виборів президента, народних депутатів, депутатів місцевих рад. які книги можна передивитися? Дуже потрібно!!!!!

Тіванова Інна
2009-12-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

67.9(4УКР)300.6
Б 61
Біленчук, Петро Дмитрович.
Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право [Текст] : навч. посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, Підмогильний М.В. - К. : Атіка, 2001. - 304 с. 352(477)(075.8)

65.9(4УКР)300
Л 17
Лазор, Оксана Дмитрівна.
Основи місцевого самоврядування [Текст] : навч.посіб. / ОД. Лазор; Мін-во освіти інауки України. - 3-є вид. доп. і перероб. . - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 432 с.

67.9(4УКР)300.6
І- 98
Іщенко, Олексій .
Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі [Текст] / О.М. Іщенко; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. - К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. - 608 с. + Додатки с.501-510. - (Бібліотечка кандидата у Президенти України).

67.9(4УКР)300.6
П75
Прієшкіна, Ольга Василівна.
Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії [Текст] : навч. посіб. / О.В.Прієшкіна. - К. : Кондор, 2004. - 336 с. - Бібліогр.: с. 325-332.

67.9(4УКР)301
Т65
Трачук, Петро Антонович.
Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ [Текст] : монографія / П. А.Трачук ; Закарпатський державний університет. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 576 с.

67.9(4УКР)301
Л17
Лазор, Оксана Дмитрівна.
Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д.Лазор, О.Я.Лазор, І.Г.Лазар. - К. : Дакор, 2007. - 312 с. + Додаток с. 148-308. - Бібліогр. в кінці тем.

67.9(4УКР)300.6
Т65
Трачук, Петро Антонович.
Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст] : навч. посіб. / П.А.Трачук. - Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 234 с. - Бібліогр.: с. 224-234.