Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1769

Підкажіть, будь-ласка, де знайти психологічні методики для виявлення особливостей спілкування унів підліткового віку?

Короленко Олена
2009-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!
88
З-12
Заброцький, Михайло Михайлович. Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М.М. Заброцький. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2002. - 104 с.

88
В 43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч.посібник / О.В.Скрипченко,Л.В.Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

88.37
К 95
Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (Курс лекцій): Навч. посіб. / В.П.Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 128 с. - Бібліогр. в кінці ст.

88.37
П50
Поліщук, Валерій Миколайович. Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В.М.Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 336 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

88.8
В43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.]. - Вид. 2-е, допов. - К. : Каравела, 2009. - 400 с. : табл. - (Українська книга) (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці розд. -

К 74
П86
Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді [Текст] : матеріали 5 та 6 обл. наук.-практ. конф. (Ужгород, 6-7 черв. 2008 р.) (Ужгород, 5-6 черв. 2009 р.) / Секція дитячої та юнац. психотерапії УСП, Закарпат. осередок Укр. спілки психотерапевтів [та ін.] ; відп. за вип. В. Онищук. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. - 144 с. - Текст укр., рос., англ. мовами. - Бібліогр. наприкінці ст.