Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1772

Допоможіть знайти літ-ру :Приєднання України до Болонського процесу: "за" і "проти"

2009-12-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

74.58
Ж91
Журавський, Віталій Станіславович. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : научное издание / В.С. Журавський, М.З. Згуровський ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка, 2003. - 200 с. + Додатки: с. 173-189. - Бібліогр.: с. 191-192.

Вернигора, О. І. Український підручник зарубіжної літератури в контексті Болонського процесу [Текст] : методический материал / О.І. Вернигора // Зарубіжна література. - 2006. - №7-8. - С. 49-50.

Данилишин, Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації [Текст] / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 3. - С. 14-22. - Бібліогр.: 11 назв.


Жованик, В. І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Жованик, Г.В. Жованик // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 112-120.

Згуровський, Михайло Захарович. Болонський процес і його вплив на вищу технічну освіту [Текст] : научное издание / М.З. Згуровський, Ю. Якименко // Наука та інновації. - 2006. - Т.2, №1. - С. 15-20.

Луцик, Д. Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу та про дещо інше [Текст] : болонський процес / Д. Луцик // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - №10. - С. 14-16.

Якименко, Юрий Иванович. Бакалавр европейского уровня [Текст] : [Базовое квалификационное образование: от теории - к практике] / Юрий Иванович Якименко; Інт. Марина Касумова // Сучасна освіта. - 2007. - № 1-2. - С. 12-13. : фото

Короткий термінологічний словник чинного законодавства: Вища освіта і Болонський процес [Текст] // Урок української. - 2007. - №1. - С. 27-29

Слова, про які сперечаємося: Болонський процес [Текст] : серія статей / В. Брюховецький, А. Павко, К. Шумик // Урок української. - 2007. - №1. - С. 57-61

Полонський , В. Г. Українській освіті - європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір [Текст] / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 5. - С. 76 - 81. - Бібліогр.: с. 81 ( 10 назв)

Охременко О. Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки [Текст] / Охременко О.
// Персонал. - 2007. - № 8. - С. 65- 69. - Бібліогр.: 4 назви
Рожок, В. І. Освіта і Болонський процес [Текст] : научно-популярная литература / В.І. Рожок
// Музика. - 2006. - №1. - С. 18-20.


Дмитриченко, Николай Федорович. Болонский процесс [Текст] : принципы едины, пути реализации различны / Н.Ф. Дмитриченко; Інт-ю М. Касумова // Сучасна освіта. - 2007. - № 11. - С. 10 - 12. : фото

Чепорнюк Є. Болонський процес очима студента [Текст] / Чепорнюк Є. // Персонал. - 2007. - № 9. - С. 73- 75. - Бібліогр.: 7 назв

Степко, М. Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу [Текст] / М.Ф. Степко
// Педагогіка і психологія. - 2008. - № 1. - С. 75-81

Калмикова, Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес: проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу [Текст] / Л. Калмикова // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 61-63. - Бібліогр.: 11 назв.

Яновський , Михайло. Деякі психологічні аспекти впровадження "болонської системи" [Текст] / М. Яновський , Л. Яновська
// Соціальна психологія. - 2008. - № 6. - С. 108-112. - Бібліогр. в кінці ст.

Швець, Віктор. Бухгалтерська освіта в Україні в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 7. - С. 4-7. - Бібліогр. с. 7 (5 назви)

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4