Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1786

Допопожіть, будь ласка, знайти - стан ринку страхування життя та здоров'я в найбільш розвинених країнах. Дякую!!!!!!!!!!!!

Оксана
2009-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

65.9(4УКР)26
Б 17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Страхова справа [Текст] / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 203 с.

65.9(4УКР)26
Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Страхова справа [Текст] : [Монографія] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 5-е вид., стереотипне. - К. : Знання, 2006. - 352 с.

65.9(4УКР)27
Р79
Ротова, Тетяна Анатоліївна. Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Ротова ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с.388-392 . -Предм. покаж.: с. 393-398.


65.9(4УКР)27
С81
Стожок, Людмила Григорівна. Страхування [Текст] : навч. посіб. / Л. Г.Стожок ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2005. - 168 с.

65.27
В61
Вовчак, Ольга Дмитрівна. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 656 с. : табл. + Додатки с. 343-655.

67.9(4УКР)305
С83
Страхування: договори, суд, законодавство [Текст] : наук.-практ. посіб. / Центр правових досліджень Фурси ; Уклад. Л.Л. Нескороджена. - К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. - 544 с. - (Правова допомога).

65.9(4УКР)26
Б40
Безугла, Вікторія Олександрівна. Страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. політех. ун-т ім. М. Остроградського. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 582 с. : табл. - Бібліогр.: с. 541-548.

Мних М.В. Шляхи розвитку страхових ринків країн Східної Європи та страховий ринок України // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 4. - С.14 - 17.
Німеччина. Страхові ринки світу. // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.56.
Огляд міжнародного страхового ринку : Кожна країна - своя історія, традиції та щляхи становлення // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.40-44.
Страхові ринки світу. Італія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.54.
Страхові ринки світу. Бельгія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.47-48.
Страхові ринки світу.Ізраїль // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.52.
Страхові ринки світу.Австрія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.46.
Страхові ринки світу.Великобританія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.50-51.
Страхові ринки світу.Країни Східної Європи, які входили до складу СРСР : Україна,Росія,Беларусь,Молдова,Литва,Латвія,Естонія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.60-61.
Страхові ринки світу.Нідерланди // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.48-49.
Страхові ринки світу.Польща // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.58-60.
Страхові ринки світу.Туреччина // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.66-67.
Страхові ринки світу.Франція // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.68.
Страхові ринку світу.Швеція // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.69.
Страхові ринку світу.Японія // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.71.
Страхові рнки світу.США та Канада // Страхова справа. - 2002. - №3(липень-вересень) . - С.64-65.

Радимо Вам скористатися наступними :
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4