Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1808

мені потрібна інформація на тему-"Економічні основи регіонального відтворення"

2009-12-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
пропонуємо Вам наступну літературу:

65.049(4УКР)
З-33
Запоточний, І. В.
Державне регулювання регіональної економіки [Текст] : навч. посібник / І.В. Запоточний, В.І. Захарченко. - Х. : Одіссей, 2003. - 592 с. 65.049(4УКР)6
С 69
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України [Текст] : научное издание / С.І. Дорогунцов, Л.Г.Чернюк, П.П. Борщевський та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов; Рада по вивченню продуктивних сил України; НАН України. - К. : Нічлава, 2002. - 690 с.

65.049(4УКР)6
К 93
Курочкін, Геннадій Федорович.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / Г. Ф. Курочкін ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр." . - К. : [б. и.], 2004. - 273 с.

65.049(4УКР)6
Ж 85
Жук, Микола Васильович.
Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - К. : Кондор, 2004. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-293.

65.049(4УКР)6
Р 32
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку [Текст] : монографія / З. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. З. Варналій. - К. : Знання України, 2005. - 500 с. : табл. + Додатки с. 480-497.

65.9(4УКР)
Д64
Долішній, Мар'ян Іванович.
Регіональна політика на рубежі ХХ - ХХІ століть : нові пріоритети [Текст] : монографія / М.І. Долішній ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - К. : Наук. думка, 2006. - 512 с. : табл.

65.049(4УКР)6
Л67
Лишиленко, Василь Іванович.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В.І.Лишиленко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 328 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

К 65.632
Р32
Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-414.

65.049(4УКР)6
Ж85
Жук, Микола Васильович.
Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. - К. : Академія, 2008. - 416 с. : табл., іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 413-415.

65.049(4УКР)6
М23
Манів, Зіновій Олексійович.
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 640 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.636-639 та у підрядк. прим.


Талан, М.
Трудовий потенціал України: проблеми збереження та відтворення [Текст] / М. Талан // Соціальний захист. - 2004. - №4. - С. 28-31.

Дорогунцов, С.
Інвестиційне забезпечення відтворення основного капіталу в регіонах України [Текст] / С. Дорогунцов, А. Федорищева // Регіональна економіка. - 2004. - №3. - С. 159-171.

Саєнко, Д.
Визначення критеріїв та показників регіональної ефективності відтворювальних процесів [Текст] : общественно-политическая литература / Д. Саєнко // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - С. 75-84.

Манцуров, Ігор.
Статистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці України [Ноты] : общественно-политическая литература / І. Манцуров // Журнал європейської економіки. - 2006. - Т.5 (№1). - С. 19-29.

Щурик , М. В.
Фінансове забезпечення відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 120 - 126

Щурик, М. В.
Парадигма показників оцінки відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М.В. Щурик // Регіональна економіка. - 2007. - № 3. - С. 265-270. - Бібліогр.: 7 назв.

Кваснюк, Б. Є.
Відтворювальна структура національної економіки [Текст] : тема 5 / Б. Є. Кваснюк // Економічна теорія. - 2007. - № 4. - С. 71 - 82. - Бібліогр.: с. 71.

Щурик, М. В.
Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. - 2009. - № 1. - С. 107-114

Жибак, М. М.
Вплив міграційних процесів на відтворення сільського населення в західному регіоні [Текст] / М. М. Жибак // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С. 139-142. - Бібліогр. в прим.

Бойко, Є. І.
Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону [Текст] / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 14-22. - Бібліогр.: с. 22 (2 назв.).