Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1822

Будь ласка, допоможіть знайти літературу по темі:Принципи прийняття адекватних рішень в аварійних ситуаціях. Дуже дякую.

Григор'єва Вікторія
2009-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступні джерела:


Бедрій, Ярослав Іванович.
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. І. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 286 с. : рис. - Бібліогр.: с. 285.

Гайченко, Віталій Андрійович.
Основи безпеки життєдіяльності людини [Текст] : навч. посібник / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль. - К. : МАУП, 2002. - 232 с. : іл.

Мащенко, Н. П.
Радиационное воздействие и радиационная защита населения при ядерных авариях на атомных электростанциях : учеб. пособие для вузов / Н. П. Мащенко, В. А. Мурашко. - К. : Вища школа, 1992. - 111 с.

Митрога, Марія Кузьмівна.
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / М. К. Митрога ; М-во освіти і науки України, Ужгородський комерційний технікум. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. - 164 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 158-159.

Михайлюк, Валерій Олександрович.
Цивільна безпека [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 158 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 154-156.

Пістун, Ігор Павлович.
Безпека життєдіяльності (психофізіологічні аспекти): Практичні заняття [Текст] : навч. посібник / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт. - Львів : Афіша, 2000. - 239 с.

Стеблюк, М. І.
Цивільна оборона : Підручник / М.І. Стеблюк. - 3-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 490 с.

Сусло, С. Т.
Цивільний захист : навч. посібник для вузів / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3