Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1848

Допоможіть з літературою для напиання лекції на тему "Вульгаризми в українському мовленні". Дякую

2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

81.411.2К88
Кудрявцева, Людмила Алексеевна. Словарь молодежного сленга города Киева [Текст] : 2300 слов и выражений : [учеб. пособ.] / Л. А. Кудрявцева, И. Г. Приходько ; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко, Ин-т филологии. - К. : ИД "Аванпост-Прим", 2006. - 192 с. - Библиогр. в подстроч. прим.

81.411.1С48
Словник сучасного українського сленгу [Текст] : справочное издание / упоряд. Т.М. Кондратюк. - Х. : Фоліо, 2006. - 352 с.

811.411.1С 76
Ставицька, Леся. Короткий словник жаргонної лексики української мови [Текст] = A Sht Dictionary of Ukrainian Slang : містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень / Л. Ставицька. - К. : Критика, 2003. - 336 с.

Прозор, Наталія. Погляди Івана Огієнка на вульгаризми в українській мові в контексті сучасної стилістичної науки [Текст] / Н. Прозор // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). - Ужгород, 2006. - Вип. 10. - С. 118 - 131. - Бібліогр. наприкінці ст.


Інтернет – ресурси:


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6