Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Новые игры flash у нас на сайте.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=185

Допоможіть, будьласка, знайти відповідь на питання з міжнародної економіки: "Модифікація глобальної моделі міжнародного поділу праці".
Дякую.

Людмила
2008-11-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Радимо переглянути таку літературу:65.24
Б74
Богоявленська, Юлія В'ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-329.

66.4(4)6
Б91
Буряк, П. Ю.
Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності [Текст] : нвч. посіб. / П.Ю.Буряк, О.Г.Гупало ; Львів. держ. фін. акад. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 336 с. + Додаток. - Бібліогр.: с. 298-303.

60.59
Г54
Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика [Текст] : хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / 65.
Луганський держ. педагог. ун-т ім. Т. Шевченка ; Міжнар. фонд "Відродження". - Луганськ : Альма матер, Знання, 2002. - 664 с.

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Галина Терентіївна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с. + Додатки: с. 273-286. - Бібліогр.: с. 298-299. -Алф. покаж.: с. 287-297.

65.9(4УКР)24
К17
Калина, Алла Василівна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А.В. Калина ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 272 с. - Бібліогр.: с. 264-267.


Иванов, Н. Человеческий капитал и глобализация / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 9. С 19-31.

Європейський ринок праці в системі міжнародної міграції трудових ресурсів // Економіка АПК. – 2005. – № 2. С. 138-143.

Що таке МОП і чим вона займається? // Соціальна політика. – 2005. № 12. С. 3.

Гукалова ,І.В. Соціальний вимір глобалізації / І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал. – 2006. № 3. С. 38-45.

Давиденко, В. Соціальний діалог у формуванні політики міжнародної організації праці / В. Давиденко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 151-164.

Иванов, Н. Глобализация и общество: проблемы управления / Н. Иванов // Международная экономика и международные отношения. – 2008. – № 4. – С. 3-15.

Інтернет-ресурси


посилання 1

посилання 2

посилання 3