Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1850

Мовою освіти тривалий час залишалася латина. Як цей факт впливав на розвиток та поширення освіти?

Шперун Марія Богданівна
2009-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

81.46 Л64
Литвинов, Володимир Дмитрович. Довідник з граматики латинської мови [Текст] / В. Д. Литвинов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 112 с. - Текст укр, лат. мовами.
81.46 С44
Скорина, Людмила Петрівна. Латинська мова для юристів [Текст] : [підруч. для вищ. навч. закл.] / Л. П. Скорина, Л. П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. - [2-е вид., випр. і доп.]. - К. : Атіка, 2008. - 416 с.
81.461 О-53
Оленич, Роман Михайлович. Латинська мова [Текст] : підручник / Р.М. Оленич. - 2-е вид., випр. - Львів : Світ, 2001. - 352 с.
81.461 Г 85
Гриценко, Світлана Павлівна. Латинська мова й основи римського права [Текст] : навч. посіб. / С.П. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т, Природничо-гуманитарний науково-навчальний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.
81.461 Х91
Хрестоматия по латинскому языку: Средние века и Возрождение [Текст] : книга для чтения латиноязычных авторов / Авт.-сост. Н.А. Федоров. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 464 с. - На лат. языке.