Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1865

я ищу материалы по государственному регулированию инновационной деятельности в сфере туризма в Украине. подскажите где можно найти такую информацию.

Лупашку Ирина
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)301 У45
Укpаїна.Закони.Закон України про туризм [Текст] : за станом на 10 травня 2005 року / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 36 с. - (Закони України).

75.81(4УКР) Ф 33
Федорченко, Володимир Кирилович. Історія туризму в Україні [Текст] : навч. посібник / В.К. Федорченко; Передм. В.А.Смолій. - К. : Вища школа, 2002. - 195 с. : іл. -

20.1 Д 53
Дмитрук, Олександр Юрійович. Урбанізація та екологічний туризм [Текст] : теорія і практика конструктивно-географічного дослідження: Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 76 с.

75.8 Ф 56
Філософія туризму [Текст] : навч. посіб. / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. - 268 с. - Бібліогр.: с. 263- 265.

65.9(4УКР)49 М21
Мальська, Марта Пилипівна. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 272 с. + Додатки: с. 212-268. - Бібліогр.: с. 269-270.

65.8 В 12
Вавилова, Елена Васильевна. Основы международного туризма [Текст] : учеб. пособ. / Е.В. Вавилова. - М. : Гардарики, 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 158.

75.8(4УКР) П 16
Панкова, Євгенія Вікторівна.
Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Панкова ; М-во культури і мистецтв України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Альтерпрес, 2003. - 352 с. : іл. - Бібліогр.: с. 347-351.

65.9(4УКР)44 А 23
Агафонова, Людмила Григорівна. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351. - Бібліогр.: с. 298-308.

65.49 Б12
Бабарицька, Вікторія Костянтинівна. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту [Текст] : навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2004. - 288 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 222-223.

65.49 Б87
Бриггс, Сьюзен. Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие / С. Бриггс; Пер. со 2-го англ. изд. М.Ю. Зарицкая. - К. : Знання- Пресс, 2005. - 360 с. - (Европейский маркетинг). - ISBN 966-311-032-5.

65.49 С 44
Скопень, Микола Максимович. Комп`ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М.М. Скопень ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 308 с. : табл. - Бібліогр.: с. 299-301.

75.8 П30
Петранівський, Василь Львович. Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В.Л.Петранівський, М.Й.Рутинський. - К. : Знання, 2006. - 576 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

75.8 Е64
Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Текст] : справочное издание / Київський ун-т туризму, економіки і права ; авт.-уклад. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух, за заг. ред. В.К. Федорченко. - К. : Слово, 2006. - 372 с.

65.9(4УКР)49 Д99
Дядечко, Лідія Павлівна. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л.П.Дядечко ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 220-223.

75.8 Л 83
Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи [Текст] : навч. посіб. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. І. М. Волошина ; М-во освіти і науки України, Мукач. технол. ін-т. - К. : Кондор, 2008. - 384 с. : кол.іл, табл. - Бібліогр.: с. 349-361.