Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1867

Допоможіть знайти літературу до теми:"Факторингові операції"

Чередниченко А.
2009-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 В20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О.В.Васюренко. - 3-є вид., стереотип. - К. : Знання, 2002. - 255 с. + Додатки: с. 209-251. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.26 К56
Коваленко, Микола Андрійович. Операції сучасного комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 468 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 456-467.

65.9(4УКР)42 С40
Сирохман, Ганна Михайлівна.
Організація і технологія торговельних процесів [Текст] : навч. посіб. / Г.М.Сирохман ; Ужгородський комерційний технікум. - Ужгород : Ліра, 2007. - 204 с. - Бібліогр.: с. 201-203.

65.26 Ч-51
Чесноков , Віктор Леонтійович. Біржові операції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чесноков В.Л. ; під ред. М. А. Коваленко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 192 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 187-191.
Склеповий, Є. В. Ринок факторингових послуг в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / Є.В. Склеповий
// Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 109-115.

Колесова, І. В. Використання факторингу в управлінні фінансами корпорації [Текст] / І.В. Колесова // Фінанси України. - 2004. - №3. - С. 135-143.

Тараба, Н. Види договорів факторингу [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Тараба // Право України. - 2006. - №1. - С. 78-81.

Волкова, Наталя. Щодо окремих переваг факторингу над кредитуванням [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Волкова // Юридична Україна. - 2006. - №11. - С. 40-42.

Смачило В. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах [Текст] / Смачило В., Дубровська Є. // Персонал. - 2007. - № 4. - С. 75- 78. - Бібліогр.: 4 назви

Ігнатенко, Станіслав. Правові та облікові особливості окремих різновидів факторингових операцій [Текст] / С. Ігнатенко, Л. Барановська // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 7. - С. 34-39

Смачило, В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні [Текст] / В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 35-45. - Бібліогр.: 18 назв


Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6