Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-11-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=188

проблеми періодизації української літератури 20 століття

Анна
2008-11-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Пропонуємо переглянути наступну літературу:


83.3(4УКР)6
Б51
Бернадська, Ніна Іванівна.
Українська література ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищих навч. заклад. / Н.І. Бернадська. - 3-є вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 272 с. + Додатки с. 259-272.


К 81
С 91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України; УжНУ; Відпов. ред. М.І.Сюсько. - Ужгород : [б. и.], 2000 -
Вип. 3. - 2000. - 360 с : табл.


К 81
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України; УжНУ; Відпов. ред. М.І.Сюсько. - Ужгород : [б. и.], 2000 -
Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конференції 10-12 жовт. 2005 р., Ужгород (Україна) / Редкол.: Е.Ю. Балла та ін., Упоряд. В.В. Барчан . - 2005. - 452 с : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

83.3(0)
Л64
Літературні процеси після другої світової війни [Текст] : огляди і вибрані питання української та інших літератур / Наукове т-во ім. Шевченка ; редкол. Б. Романенчук [та ін.]. - Філядельфія : [б. и.], 1982. - 256 с. - Текст укр., англ, нім.К 81
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України; УжНУ; Відпов. ред. М.І.Сюсько. - Ужгород : [б. и.], 2000 -
Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті : матеріали Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 року Ужгород / Редкол.: І.В. Сабадош [та ін.]. - 2007. - 272 с. - Бібліогр. в кінці ст.


72.4(4УКР)
М75
Молода нація [Текст] : альманах / Редкол.: І. Гирич та ін.; Ред. рада: Ю. Бадзьо та ін. - К. : Смолоскип, 1996 -
№ 2 (39). - 2006. - 240 с. - Бібліогр. в кінці ст.


72.4(4УКР)
М75
Молода нація [Текст] : альманах / Редкол.: І. Гирич та ін.; Ред. рада: Ю. Бадзьо та ін. - К. : Смолоскип, 1996 -
№ 3 (40). - 2006. - 232 с. - Бібліогр. в кінці ст.


Шкандрій, М. Історія, стиль, епоха, культура: до проблеми періодизації у Дмитра Чижевського / М. Шкандрій // Слово і час. – 1995. – № 7. – С. 30-35.

Ільницький, М. Якою має бути періодизація літератури ХХ століття / М. Ільницький // Дзвін. – 1998. – № 5-6. – С. 128.

Моторнюк, І. Українська література ХХ століття: зміст, обсяг, періодизація / І. Моторнюк // Дзвін. – 2001. – № 7. – С. 134-149.

Інтернет-ресурси:


посилання 1

посилання 2

посилання 3