Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1889

Можливо знайти в інтернеті (і де)Надруковані задачі по психології з курсу "методика та організація наукових досліджень"

2009-12-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


72.3(4УКР)К 84
Крушельницька, Ольга Володимирівна. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2006. - 206 с.

88Б77
Бочелюк, Віталій Йосипович. Методика та організація наукових досліджень із психології [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк ; М-во освіти і науки України, Класич. приват. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 360 с. - Бібліогр.: с. 353-357.