Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=189

Сучасні моделі розвитку економічних систем.

вікторія
2008-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.01
Б 33
Башнянин, Г. І.
Політична економія. Загальна економічна теорія. Спеціальна економічна теорія [Текст] : у 2-х ч.: Підручник / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 527 с.

65.01
Б61
Білецька, Л. В.
Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л.В.Білецька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 654 с. - Бібліогр.: с. 648-651.

65.01
Д 27
Дейлі, Герман.
Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку [Текст] : научное издание / Г. Дейлі; Перекл. з англ.; Наук.-ред. рада укр. видання: В. Вовк, С. Семенець, Т. Яхеєва. - К. : Інтелсфера, 2002. - 312 с.

65.01
Е 45
Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підручник / За ред. В.Д. Базилевич. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 581 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65
М 42
Медведєв, Микола Георгійович.
Ігрові методи моделювання економічних систем [Текст] : навч. посібник / М.Г. Медведєв, Л.В. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 116 с.

65.01
М86
Мочерний, Степан Васильович.
Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. - 2-е вид., доп. - К. : Академія, 2006. - 504 с. : іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 488-489.

65.01
Р79
Роузфілд, Стівен.
Порівнюємо економічні системи [Текст] : культура, багатство та влада в ХХІ столітті / С. Роузфілд; Пер. з англ. В. Вишенська. - К. : К.І.С., 2005. - 370 с. - Покаж.: с. 353-368.

Єрохін, С. А.
Теоретико-методологічні основи дослідження структурних трансформацій економіки [Текст] / С.А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 3-13.
Диба, М.
Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі [Текст] : общественно-политическая литература / М. Диба, А. Ягодка, Л. Дзюбенко // Економіка України. - 2005. - №10. - С. 42-48.
Петришина, Наталія.
Функції держави в економічних системах [Текст] / Наталія Петришина // Банківська справа. - 2007. - № 2. - С. 67-82
Вірченко, Володимир.
Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічній системі / Володимир Вірченко // Банківська справа. - 2007. - № 3. - С. 77-82.
Вацишин, А. М.
Корпоративний аналіз сучасних економічних систем [Текст] : рецензия / А. М. Вацишин, Г. І. Пашнянин // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 5. - С. 224.
Грабинський, І.
Актуальне дослідження економічних систем [Текст] / І. Грабинський // Економіка України. - 2007. - № 5. - С. 93-95.
Аніщенко В.О.
Адаптивне управління розвитком регіональних соціо-еколого- економічних систем [Текст] / Аніщенко В.О. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 7. - С. 112- 120. - Бібліогр.: 15 назв.
Новицький, В.
Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси [Текст] / В. Новицький // Економіка України. - 2007. - № 7. - С. 4-13
Юрій, С.
Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі [Текст] / С. Юрій // Економіка України. - 2007. - № 10. - С. 94-95
Гражевська, Надія.
Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми [Текст] / Надія Гражевська // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 62-70 : фото. - Бібліогр.: 22 назв.
Архипенко, С. В.
Взаємодія між складовими в регіональних відкритих соціально-економічних системах та роль держави в збереженні ії цілісності [Текст] / С. В. Архипенко // Економіка та держава. - 2008. - № 4. - С. 50-53. - Бібліогр. с. 53 (4 назв.)