Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1890

Добрий вечір! Допоможіть будь ласка з пошуком матеріалу на тему "Облік пайового, додаткового та резервного капіталу" Дуже вам дякую!!!

Ярина
2009-12-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
33(031)/Е45-900385
Економічна енциклопедія [Текст] : у 3-х т / Б.Д.Гаврилишин, В.А.Ющенко, А.С.Гальчинський та ін. - К. : Академія, 2000 -
Т. 2 : К (Концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз) / Б.Д.Гаврилишин, С.В.Мочерний та ін. - 2001. - 848 с. - ISBN 966-580-101-5 : 100 грн.


658.153/Б 68-912545
Бланк, Игорь Александрович.
Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2). - ISBN 966-521-188-9 : 35 грн.

65.29
К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-313. - ISBN 978-966-364-652-7 (в опр.) : 60 грн

Зборовська, Ольга Михайлівна.
Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] : монографія / О. М. Зборовська. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2008. - 200 с. - ISBN 978-966-434-043-1 : 18 грн

Бидик, А. Г.
Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій [Текст] / А.Г. Бидик // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 68-71. - Бібліогр. у прим.

Афанасьев, А.
Управління структурою капіталу [Текст] / А. Афанасьев, С. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №1. - С. 25-28.

Маргасова, В.
Особливості обігу оборотного капіталу в харчовій промисловості та його вплив на відтворювальні процеси у галузі. [Текст] / В. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №6. - С. 20-24.

Сорока, Р.
Механізм управління оборотним капіталом торговельних підприємств [Текст] / Р. Сорока // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 200-203.

Руденко, Лариса.
Управління екстернальними потоками операційних капіталів транснаціональних сируктур [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Руденко // Банківська справа. - 2005. - №6. - С. 47-65.

Слов"янська, Наталія.
Конкурентна регуляція глобального руху капіталів [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Слов"янська, В. Щербак // Банківська справа. - 2005. - №6. - С. 74-76.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5