Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=190

Доброго дня! Допоможіть знайти, будь ласка, в електронному варіанті матеріали для наукової статті на тему: "Перспективи розвитку готельного бізнесу та ресторанної справи". Дякую!

Валентина
2008-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:


посилання 1
Готельний бізнес в Україні: тенденції та перспективи

посилання 2


Зверніть увагу!


65.9(4УКР)43
Н 59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.


65.9(4УКР)44
Р59
Роглєв, Христо Йосипович.
Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посібник / Х.Й. Роглєв ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 408 с. + Додаток: с.385-397.


65.9(4УКР)44
А 23
Агафонова, Людмила Григорівна.
Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351.

65.44
У67
Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 520 с. : табл. + Додатки.


65.9(4УКР)43
Н59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 348 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)44
М50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. [та ін.] ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с.Бунтова, Н. В. Особливості управління кадровим потенціалом готельного підприємства [Текст] / Н.В. Бунтова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7. – С. 161-169.


Іванова Л. Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг /Л. Іванова // Маркетинг в Україні. – 2008.– № 1.– С. 33-44.

Левковська Л. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні / Л. Левковська, Р. Чабан, Г. Мунін // Економіка України.– 2003.– № 6.– С. 31-35.

Шкромада В.В. Застосування франчайзингових систем у готельному бізнесі в умовах економіки / В.В. Шкромада, Т.П. Бут // Економіка. Фінанси. Право. –2006. – № 12. – С. 24-27.