Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1905

допоможіть знайти відповідь на запитання соціальна робота в громадах за кордоном

наташа
2010-01-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
74.6(4УКР)
С 69
Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти [Текст] : збірник наук. праць / Упоряд. І.В. Козубовська, О.В. Співаковський. - Ужгород : Мистецька лінія ; Херсон, 2002. - 328 с.

061.2(477)
С 69
Соціально орієнтовані недержавні організації: наші досягнення [Текст] : справочное издание / Проект Європейського Союзу "Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України". - К. : [б. и.], 2004. - 56 с. : іл. -
65.9(4УКР)27
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович.
Теорія і методи соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / М.П. Лукашевич; І.І. Мигович; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : МАУП, 2003. - 168 с. - Бібліогр.: с. 159- 164.

60.5
С 69
Соціальна робота: технологічний аспект [Текст] : навч. посіб. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола та ін. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 352 с.
65.27
Т 33
Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : підручник / Авт. кол. Т. В. Семигіна , І.І. Мигович, І.М. Грига та ін, За ред. Т. В. Семигіна, І.І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с. - (Альма-матер). -
65.9(4УКР)27
А 43
Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем [Текст] = Topical problems of professionaltraining of social wk specialists in Ukraine abroad : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 травня 2003 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет ; За заг. ред. І.В. Козубовська, І.І. Мигович. - Ужгород : Мистецька лінія, 2003. - 362 с. - Бібліогр. в кінці ст.

65.9(4УКР)27
М57
Мигович, Іван Іванович.
Теоретичні засади соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / І.І.Мигович, В.Ф.Жмир. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2007. - 414 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. у підрядк. прим. -

65.27
Д44
Дивицына, Наталия Федоровна.
Социальная работа с детьми группы риска [Текст] : краткий курс лекций / Н. Ф. Дивицына. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 352 с. - (Краткий курс лекций для вузов). - Библиогр. в конце разд. - Библиогр. в подстроч. прим.
65.27
Х73
Холостова, Евдокия Ивановна.
Социальная работа с инвалидами [Текст] : учеб. пособ. / Е. И. Холостова. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 240 с. - Библиогр.: с. 187-188.
65.27
Х73
Холостова, Евдокия Ивановна.
Социальная работа с пожилыми людьми [Текст] : учеб. пособ. / Е. И. Холостова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 348 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 314-318
Кабаченко, Н.
Радикальні підходи у соціальній роботі [Текст] / Н. Кабаченко, Т. Семигіна // Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. - №2. - С. 112-121.
Іванова, О.
Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути? [Текст] / О. Іванова // Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. - №3. - С. 56-64.

Шпитяк, Ігор.
Соцпослуги в контексті євроінтеграції [Текст] : общественно-политическая литература / І. Шпитяк // Урядовий кур"єр . - 2006. - 9 верес. - С. 7.

Лемещук, В. Р.
Динаміка соціальних страхів сучасних підлітків [Текст] / В.Р. Лемещук // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - №12. - С. 35-38.

Брунова - Калисецкая, И.
Кросс - культурные особенности социальной дистанции в рамках межэтнической адаптации старших школьников [Текст] / И. Брунова - Калисецкая // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - №12. - С. 67-70.

Лемещук, В. Р.
Динаміка соціальних страхів сучасних підлітків [Текст] / В.Р. Лемещук // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 12. - С. 35-30 : табл. ; Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1. - С. 71-78.

Мартинюк, І. А.
Психологічна допомога людям похилого віку , або практикум з геронтопсихології [Текст] / І.А. Мартинюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1. - С. 32-38 ; № 2. - С. 15-17. - Бібліогр. : 5 назв.

Петрик, В. М.
Особливості ідеологічної та психологічної обробки в новітніх релігійних організаціях [Текст] / В.М. Петрик // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 11. - С. 51-60. - Бібліогр. : 18 назв.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4