Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1906

Властивості будівельних матеріалів

Пильненька віра миколаївна
2010-01-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
38.3
О 60
Опєкунов, Вадим Вікторович.
Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів. [Текст] : монографія / В.В. Опєкунов. - К. : Академперіодика, 2001. - 216 с. : табл. -

92
В42
Від "А" до "Я". Сучасні будівельні матеріали [Текст] : справочное издание. Вип. 3 / Авт.-упоряд. В.В. Болгов, Відп. за вип. І.В. Болгов. - К. : Bolgov, 2005. - 192 с. : іл.

92
О-80
От "А" до "Я". Современные строительные материалы [Текст] : справочное издание. Вып. 1 / Авт.-сост. В.В. Болгов, Отв. за вып. И.В. Болгов. - К. : Bolgov, 2003. - 224 с. : іл.

38.3
П58
Попов, Кирилл Николаевич.
Строительные материалы и изделия [Текст] : [учеб. для студ. строительных спец. сред. профессиональных учеб. зав.] / К. Н. Попов, М. Б. Каддо. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 440 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 433. - Предм. указ.: с. 434-436. 38.6
Б15
Бадьин, Геннадий Михайлович.
Справочник технолога-строителя [Текст] / Г. М. Бадьин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 512 с. : рис., табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Предм. указ.: с. 510-511.

38.626
Д81
Дудар, Ігор Никифорович.
Теоретичні основи технологій виробів із пресованих бетонів [Текст] : [Монографія] / І.Н. Дудар ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 90 с. - Бібліогр.: с. 81-88.

Чернявський, В. Л.
Адаптація бетону і залізобетонну - ресурс довговічності будівельних конструкцій [Текст] / В.Л. Чернявський // Будівництво України. - 2007. - № 3. - С. 2-5. - Бібліогр.: 5 назв

Добрянський, І. М.
Рентгеноспектральний мікрозондовий аналіз клінкеру цементного каменю [Текст] / І.М. Добрянський, І.І. Ніконець // Будівництво України. - 2007. - № 6. - С. 38-39

Бетоны ограждающих конструкций повышенной комфортности [Текст] / С.А. Тимошенко, В.А. Гоц, В.И. Клапченко // Будівництво України. - 2007. - № 8. - С. 6-8

Ковальчук, О. Ю.
Досвід дослідно-промислового впровадження пінобетону з підвищеними термомеханічними властивостями на основі лужного портландцементу / О. Ю. Ковальчук // Будівництво України. - 2008. - № 1. - С. 18-19 : фото
(Шифр в БД Б896845/2008/1)

Рунова, Р. Ф.
Аналіз ефективності використання в`яжучих із мінеральними добавками в бетонних масивах [Текст] / Р. Ф. Рунова, О. В. Прянішніков // Будівництво України. - 2008. - № 2. - С. 18-21
(Шифр в БД Б896845/2008/2)

Мовчан, М. Т.
Мінерально-сировинні ресурси облицювального каменю: стан, проблеми, перспективи [Текст] / М. Т. Мовчан // Будівництво України. - 2008. - № 8. - С. 21-25 : табл.
(Шифр в БД Б896845/2008/8)
посилання 1
посилання 2
посилання 3