Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1915

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію про ціни на ринку фінансових послуг! Дякую!

Людмила В.
2010-01-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 А57
Альманах фінансових послуг [Текст] : інформ.-аналіт. довід. / голов. ред. Н. Захаревич. - К. : [б. и.], 2007. - 408 с. - Назва обкл.: Страховий ринок України. Інститути спільного інвестування. Недержавні пенсійні фонди. Кредитні спілки. Ломбарди. Фінансові компанії. - Текст укр., англ. мовами. - 20 грн.

65.26 Ш44
Шелудько, Валентина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шелудько. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 535 с : табл., іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Предм. покаж.: с.525-534 . - Бібліогр. в кінці розд.

65.26 С51
Смолянська, О. Ю. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О.Ю. Смолянська ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 384 с. - Бібліогр.: с. 379-382.

65.9(4УКР)26 Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; За заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471.

65.26 М31
Маслова, Світлана Олексіївна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К. : Кондор, 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190.

65.26 Б90
Буднік, Марина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 334 с. - Бібліогр.: с. 195-198.

65.26 У-59
Унинець-Ходаківська, Валентина Павлівна. Ринок фінансових послуг: теорія та практика [Текст] : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. - К. : Кондор, 2009. - 484 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.386-394 та наприкінці тем.

65.9(4УКР)26 В19
Васильєва, Віта Володимирівна. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 368 с. - Бібліогр.: с. 363-367.

Лінніков В., Мізецька О. Становлення ринку цінних паперів в Україні
// Банківська справа. – 2006. – № 3. – С.35 – 46.

Мартинюк Ж.М. Формування ресурсів комерційними банками України
// Фінанси України. – 2005. – № 10. – С.32.