Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=192

Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: "Цнетральний банк на ринку цінних паперів: стратегія і тактика управління". Дякую

Вікторія
2008-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліографПропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.9(4УКР)26
А28
Адамик, Богдан Петрович.
Центральний банк і грошово - кредитна політика [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль : [б. и.], 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157-160.

65/9(4УКР)26
Б 23
Банківські операції [Текст] : підручник / Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : [б. и.], 2002. - 476 с.

65.9(4УКР)26
В20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О.В.Васюренко. - 3-є вид., стереотип. - К. : Знання, 2002. - 255 с. + Додатки: с. 209-251. - (Вища освіта ХХІ століття). 65.9(4УКР)26
Л47
Леончук, Ірина Дмитрівна.
Операції центрального банку [Текст] : навч. посіб. / І.Д. Леончук ; Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. - К. : Алерта, 2005. - 144 с. + Додатки.

65.26
М 71
Міщенко, Володимир Іванович.
Центральні банки: організаційно-правові засади [Текст] : учебное пособие / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. - К. : Знання, 2004. - 376 с. + Додатки (с. 290-346).

65.9(4УКР)
Ш 37
Шевченко, Раїса Іванівна.
Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Р.І. Шевченко; Мін. освіти і науки України ; Ред.: Т.Зарембо. - К. : КНЕУ, 2003. - 276 с.

Шапран, В.
Банки на ринку корпоративних цінних паперів: нове сприйняття корпоративного оточення [Текст] / В. Шапран // Економіст. - 2004. - №11. - С. 60-64.

Шапран, В.
Банки на ринку корпоративних цінних паперів: створення адекватної системи регулювання [Текст] / В. Шапран // Економіст. - 2004. - №12. - С. 50-53.

Рак, Р. В.
Ринок державних цінних паперів та його ліквідність [Текст] : общественно-политическая литература / Р.В. Рак // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 116-121.

Назарчук, М.
Про деякі особливості розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / М. Назарчук, Л. Карпенко // Економіка України. - 2005. - №10. - С. 33-41.

Назарчук, М.
Про заходи щодо розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / М. Назарчук, О. Скляр // Економіка України. - 2005. - №12. - С. 19-24.

Абакуменко, О. В.
Фінансові інновації на ринку цінних паперів [Текст] : общественно-политическая литература / О.В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 17-21.

Ватаманюк , З. Г.
Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні [Текст] / З. Г. Ватаманюк , О. В. Баула // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. 75 - 85

Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні [Текст] / Г. М. Терещеннко // Фінанси України. - 2007 . - № 6 . - С. 97 - 104

Ватаманюк. , З. Г.
Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації [Текст] / З. Г. Ватаманюк. , Н. В. Звонар // Фінанси України. - 2007 . - №6 . - С. 82 - 89

Андреєв, Д.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: адміністративний ресурс протидії протиправним захопленням і поглинанням акціонерних товариств (рейдерству) в Україні [Текст] / Д. Андреєв // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 2. - С. 15-18