Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2023

Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для написання курсової роботи, на тему "Нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності бібліотек".

Анастасія Володимирівна
2010-01-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102.
Закон України "Про науково-технічну інформацію" N1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181.

Розпорядження КМУ від 15 серпня 2007 р. 653-р Київ „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".

„Національна програма інформатизації”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181 5.

Бібліотека в правовому полі : Довідкове видання / Упор. С. Кравченко. - К. : Національна парламентська бібліотека України, 2006. – 136.

Соснин, А. Что такое информационное общество?: (Политико-правовые принципы информатизации Украины в условиях глобализации)] / А. Соснин // Звнішні справи. - 2007. - №8. - С. 39-42
Ратушин, Ю. О концепции развития информационного общества / Ю. Ратушин, С. Поленок // Финансовые риски . - 2009. - №1. - С. 41-45
Грехнев, В. С. Информационное общество и образование / В.С. Грехнев // Вестник МГУ (философия). - 2006. - №6. - С. 88-106
Колодюк, А. Проблематика перехода к информационному обществу / А. Колодюк // Політич. менеджмент. - 004. - №6. - С. 129-137
Малюта, А. М. Информационные технологии и общественное сознание / А.м. ,Малюта // Актуальні проблеми Економіки. - 2004. - №3. - С. 180-186
Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис. —Л.: Наука, 1998, 190 с. 9.
Виноградов В. А., Скворцов Л. В. Информационные потребности и информационая культура// Теория и практика общественно-научной информации. — М., 1990- Вып. 4. - С. 48-60.
Зубов Ю. С. Информатизация и информационная культура// Проблемы информациеонной культуры: Сб. статей. — М., 1994, 232 с.
А. В. Лактіонов. Информационное общество: Сб. – М.: ООО Издательство АСТ, 2004, 314 с.
.Мелюхін. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития – М.: Издательство МГУ, 2005, 275 с.
Моргенштерн И. Г. Информационное общество: Учеб. пособие. Челябинск 1996, 75 с. Семенюк Э. П. Информатизация общества, культура, личность// НТИ. Сер. 1. — 1993.- № 1.-С.1-8.

Диковская, Е. А.Персональные электронные издания: Научно-методич. пособие / Е.А. Диковская; Ред. О.Р. Бородин. - М. : Либерия-Бибинформ, 2006. - 152 с.

Документні ресурси бібліотек : (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали): Довідкове видання (перероблене і доп) / Упор. Н. Гудімова, Упор. С. Кравченко. - К. : Національна парламентська бібліотека України, 2006. - 156 с.
. Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16
посилання 17
посилання 18
посилання 19