Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2046

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Вивчення синтаксису у школі"

іванова людмила петрівна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Радимо, переглянути наступну літературу:

Мельничайко, Володимир Ярославович.Українська мова. Види мовного розбору : Довідник / Володимир Мельничайко. - Вид. 2-е, доп. та перероб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 142,[2] с. - ISBN 978-966-408-238-6

Терлак, Зеновій Михайлович.Українська мова [Текст] : Збірник вправ із синтаксису та пунктуації / Зеновій Терлак. - Львів : Світ, 1999. - 223 с. - ISBN 966-603-075-6

Слободинська, Тамара Степанівна.Українська мова [Текст] : Синтаксис. Вправи та завдання : Посібник для 7-9 кл. / Тамара Слободинська, Ніна Іваницька, Євдокія Драч,. - К. : Академія, 1999. - 77,[2] с. - (Сер. "Відкритий урок"). - ISBN 966-580-055-8

Вихованець, Іван Романович.Граматика української мови. Синтаксис : Підручник для студ. філологічних факультетів вузів / Іван Вихованець,; Ред.: М.С.Тимошик, Л.Л.Щербатенко. - К. : Либідь, 1993. - 365,[3] с. - ISBN 5-325-00174-4

Ермоленко, Світлана Яківна.Синтаксис і стилістична семантика [] : монографія / С. Я. Ермоленко, ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. - К. : Наук. думка, 1982. - 210 с.
Ожоган, Василь.Навчально-методичний посібник з сучасної української літературної мови (синтаксис) / Василь Ожоган, Віталій Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : [б. и.], 2002. - 94,[2] с. - Бібліогр. в кінці глав.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4