Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2068

ДОПОМОЖІТЬ знайти літературу бажано в електронному вигляді на дипломну роботу "Готовність дитини до школи" Дякую!!!!

Фазан Віталий Васильович
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Адаптація дитиня до школи / упоряд. С. Д. Максименко, К. С. Максименко, О. П. Главник. – К. : Мікрос-СВС, 2003. - 96 с.
Бардин К. В. Подготовка ребенка к школе / К. В. Бардин. — М.: Знание, 1983.
Барташнікова І. А. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання в школі / І. А Барташнікова, О. О. Барташніков. — Тернопіль : Богдан, 1998.
Безруких М. М. Ступеньки к школе : кн.. для педагогов и родителей / М. М. Безруких. – М.: Дрофа, 2001.- 256 с.
Бугрименко Е.А Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагополучных вариантов : метод. разработки для шк. психолога / Е. А. Бугрименко [и др.]. — М. : ВНИИК «Школа», 1989.
Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі / С. Буцкіна // Рід. шк. - 2001.- № 10. - С. 49-51.
Буцкіна С.В. Формування мотиваційної готовності дітей 6-7 років до навчання в школі / С. В. Буцкіна // Практ. психологія та соц. робота. - 2001. - № 5.- С. 16-19.
Вахортова Е. К. Экспресс-диагностика готовности к школе: набор методик для педагогов и школьных психологов / Е. К. Вахортова, Н. В. Дятко, Е. В. Сазонова. — М.: Генезис, 1999.
Венгер А. Л Готов ли Ваш ребенок к школе / А. Л. Венгер, Л. А. Венгер. - М.: Ваклер, 1994. - 112 с.
Венгер Л. А. Диагностика умственного развития дошкольников / Л. А. Венгер, А. А. Холмовская. — М.: Просвещение, 1978.
Головань Н. О. Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика / Н. О. Головань // Навчання і виховання шестирічних першокласників. - К., 1990. - С.52-67.
Готовність дитини до навчання / упоряд. С. Д. Максименко, К. С. Максименко, О. П. Главник. – К .: Мікрос-СВС, 2003. - 94 с.
Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. - М. : Ваклер, 1992. - 164 с.
Готовность к школе. Развивающие программы / под ред. И.В. Дубровиной. - Екатеринбург, 1998. - 212 с.
Гуткина И. И. Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению / И. И. Гуткина // Психол. наука и образование. - 1997. - № 2. - С.21-27.
Гуткина Н. Психологическая готовность к школе / Н. Гуткина. — М. : НПО «Образование», 1996.
Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе / сост. : Г. П. Антонова, И. П.Антонова, Н. А. Антонова. — Донецк, 1999.
Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е. Е. Кравцова. — М : Педагогика, 1991.
Нежнова Т. Динамика «внутренней позиции» при переходе от дошкольного к школьному возрасту / Т. Нежнова. – М., 1988.
Проскура О. В. Як перевірити ступінь готовності вашої дитини до навчання у школі / О. В. Проскура // Почат. шк. - 1998. - № 2. - С.14-23.
Психолого-педагогічні особливості готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі / упоряд. С. І. Якименко. - Миколаїв, 2001.
Цияев В. Р. О связи диагностики психологической готовности детей к школе и содержания коррекционных занятий / В. Р. Цияев // Психол. наука и образование. - 2000. - № 1. - С.21-27.
Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. - СПб. : Рипол классик, 1996. - 117 с.
Черепаня Н.І. Аналіз сучасного стану підготовки дитини до навчання : матеріали педагог. читань до 100-річчя з дня народж. О. Запорожця / Н. І. Черепаня. – Херсон : РІПО, 2006. – С. 88-95.
Черепаня Н. І. Підготовка дитини до школи : метод. рекомендації / Н. І. Черепаня. – Херсон : Айлант, 2003. – 34 с.
Черепаня Н. І. Характеристика складових компетентностей готовності дитини до школи / Н. І. Черепаня // Імідж сучасного педагога. – 2005. - № 9-10 (58-59). – С.83-85.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16
посилання 17
посилання 18
посилання 19
посилання 20
посилання 21
посилання 22
посилання 23
посилання 24
посилання 25
посилання 26
посилання 27
посилання 28