Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Дешевые шины nokian hakkapeliitta - в нашем интернет магазине.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2076

Доброго дня!!! Допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі: Організація аграрного сервісу.

Ігор Маг
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
65.9(4УКР)32
У-45
Україна аграрна [Текст] = Ukraine agrarian : довідково- біографічне видання. Т. 1 / В.В. Болгов, І.В. Болгов. - К. : [б. и.], 2003. - 335 с : іл. - Укр.,англ. мовами. - Покаж.: с. 325- 330. -
65.9(4УКР)321
С 66
Сосенко, Олена.
Як працювати без збитків: поради сільському господареві [Текст] : справочное издание / О. Сосенко; Укр. освітній центр реформ. - К. : [б. и.], 2004. - 79 с. - 3 р.

65.9(4УКР)32
Б48
Березівський, П. С.
Організація виробництва в аграрних формуваннях [Текст] : навч. посіб. / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; За ред. П.С. Березівський ; Львівський держ. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 560 с. : табл. - Бібліогр.: с. 555-559.

65.9(4УКР)32
М74
Могильний, Олексій Миколайович.
Регулювання аграрної сфери [Текст] : [Монографія] / О.М. Могильний ; Національна академія наук України, Інститут економічного прогнозування. - Ужгород : ІВА, 2005. - 400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 381-391.

65.32
О-78
Островський , П. І.
Аграрний маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П.І. Островський ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 220-223. -:

65.9(4УКР)32
А25
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції [Текст] : монографія / М. Бетлій [та ін.] ; за ред. О. М. Бородіна ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - Ужгород : ІВА, 2006. - 496 с.

65.9(4УКР)32
К 93
Курган, Віктор Панасович.
Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.
Предмирська, Н.
Окремі аспекти функціювання аграрних-бірж України. [Текст] / Н. Предмирська // Економіка АПК. - 2002. - №10. - С. 119.

Аграрна політика : яка вона сьогодні і що в перспертиві. [Текст] // Голос України. - 2002. - №214. - С. 1, 5.

Гайдуцький, П.
Аграрний сектор: від реформи до стратегії розвитку (питання власності та господарювання) [Текст] / П. Гайдуцький

Кириленко, І. Г.
Аграрний сектор України: уроки, завдання [Текст] / І.Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2004. - №1. - 3.11.

Лопатинський, Ю.
Інституціональна аграрна матриця [Текст] / Ю. Лопатинський // Економіка України. - 2004. - №4. - С. 64-71.

Мойса, М. Я.
Ресурсний потенціал аграрних підприємств та економічний механізм його раціонального використання [Текст] / М.Я. Мойса, І.О. Крюкова // Економіка АПК. - 2004. - №2. - С. 38-43.

Малик, М. Й.
Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва [Текст] / М.Й. Малик // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 47-53.

Сахацький, М. П.
Аграрний маркетинг як складова соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст] : общественно-политическая литература / М.П. Сахацький // Економіка АПК. - 2005. - №11. - С. 90-93.

Руснак, П. П.
Активізація інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві [Текст] / П.П. Руснак, О.О. Чередніченко // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 10-16. - Бібліогр. в прим.

Фостолович, В. А.
Розвиток інфраструктури аграрного ринку [Текст] / В.А. Фостолович, В.П. Бралатон // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 112-114. - Бібліогр. в прим.

Кравченко, С. А.
Факторы и уровни адаптации сельскохозяйственных предприятий условиям конкуренции [Текст] / С.А. Кравченко // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 115-121. - Бібліогр. в прим.

Валентинов, В. Л.
Про структурність аграрної політики в Україні [Текст] / В.Л. Валентинов // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 20-23. - Бібліогр. у прим.

Юдіна , В. А.
Моніторинг стану і тенденцій виробництва сільськогосподарської продукції в Україні [Текст] / В.А. Юдіна , В.В. Петрик, В.В. Головань // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 24-30. - Бібліогр. у прим.

Шевченко , М.
Развитие маркетинговой деятельности в системе аграрного рынка [Текст] / М. Шевченко // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 28-30 : табл.

Власов, В. І.
Проблеми становлення та розвитку агромаркетингу [Текст] / В. І. Власов // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 157.