Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Газогенераторная отопительная печь Breneran


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2094

Гальчинський А.С. Основи економічних знань

2010-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.

У читальній залі нашої бібліотекаи Ви можете отримати наступну літературу:

65.01 Б61
Білецька, Людмила Василівна. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 688 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 681-684.

65.01 П 35
Пітюлич, Михайло Іванович. Економічна теорія [Текст] : посіб. для студ. природн. ф-тів / М. І. Пітюлич, Ю. Б. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - Ужгород : Карпати, 2008. - 168 с. : рис., табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

65.01 К72
Костюк, Віра Степанівна. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 282 с. - Бібліогр.: с. 278-280.

65.01 Е 45
Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підруч. / за ред. В. Д. Базилевич. - 7-е вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2008. - 720 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці глав.

65.01 М86
Мочерний, Степан Васильович. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. - 2-е вид., доп. - К. : Академія, 2006. - 504 с. : іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 488-489.

65.01 О75
Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / Л.П. Малик та ін.; За заг. ред. М.І. Пітюлич ; Міністерство освіти і науки України, УжНУ, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - 2-е вид., доп. і перероб. - Ужгород : Карпати, 2005. - 352 с. : мал.

65.01 А34
Ажнюк, Микола Олександрович. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / М.О. Ажнюк ; Закарпатський державний університет. - Ужгород : Ґражда, 2005. - 204 с. - Бібліогр.: с. 198.

65.01 К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Основи економічної теорії [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Кулішов. - Львів : Магнолія плюс ; Львів : Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2005. - 516 с. + Додаток с. 512-514. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 506-511.

65.01 М86
Мочерний, Степан Васильович. Економічна теорія для менеджерів [Текст] : навч. посіб. / С.В. Мочерний, В.М. Фомішина, О.І. Тищенко. - Херсон : Олді-плюс, 2006. - 626 с.


65.01 П 71
Предборський, В. А. Економічна теорія [Текст] : підручник / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. - К. : Кондор, 2003. - 492 с.)

65.01О 75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник / МВС України;Національна академія внутрішніх справ України ; В.А.Предборський,Б.Б.Гарін,В.Д.Кухаренко; За ред.В.А.Предборський. - К. : Кондор, 2002. - 624 с.