Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2110

економічні основи регіонального відтворення

2010-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Дорогунцов, С.
Методологічні проблеми відтворення основного капіталу в трансформаційний період. [Текст] / С. Дорогунцов // Економіка України. - 2002

Кулик, В. В.
Податки у системі відтворення національноі економіки [Текст] / В.В. Кулик // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 91-97.
Хотомлянський, О.
Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів [Текст] / О. Хотомлянський // Економіка України. - 2004. - №3. - С. 38-42.

Талан, М.
Трудовий потенціал України: проблеми збереження та відтворення [Текст] / М. Талан // Соціальний захист. - 2004. - №4. - С. 28-31.

Керецман, В.
Співвідношення понять державного регулювання регіонального розвитку та регіонального управління [Текст] / В. Керецман // Управління сучасним містом. - 2004. - №7-9. - С. 79-84.

Дорогунцов, С.
Інвестиційне забезпечення відтворення основного капіталу в регіонах України [Текст] / С. Дорогунцов, А. Федорищева // Регіональна економіка. - 2004. - №3. - С. 159-171.
Саєнко, Д.
Визначення критеріїв та показників регіональної ефективності відтворювальних процесів [Текст] : общественно-политическая литература / Д. Саєнко // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - С. 75-84.

Кошулько, О.
Людський капітал: проблеми та перспективи відтворення на Черкащині [Текст] / О. Кошулько // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 4. - С. 12-15. - Бібліогр.: 6 назв.

Щурик , М. В.
Фінансове забезпечення відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 120 - 126

65.050.9(4УКР)2
К84
Круш, П. В.
Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / П.В.Круш, О.О.Кожемяченко ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 248 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-364-445-5 (в опр.) : 39 грн.

65.9(4УКР)32
Л44
Лендєл, Михайло Андрійович.
Земельні ресурси Карпатського регіону: проблеми використання, відтворення і охорони [Текст] : монографія / М. А. Лендєл, Р. А. Романович ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Карпати, 2007. - 256 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 222-233. - ISBN 978-966-671-137-6 (в опр.) : 26 грн