Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2128

Доброго дня! Де можна дізнатись закоординовані кандидатські дисертації ВАК?

Таня
2010-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

ВАК України інформує... [Текст] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2007. - № 1. - С. 201-202
72
М 14
Майборода, Василь Каленикович.
Попередній розгляд (передзахист) дисертації на засіданні кафедри (відділу) й оформлення відзиву установи, в якій вона виконувалася [Текст] / В. К. Майборода, С. В. Майборода ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : Вид-во НАДУ, редакція журналу "Управління сучасним містом", 2004. - 24 с.

001.817(043.5)
В 75
Воротіна, Людмила Іванівна.
Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна; Європейський університет. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 76 с.

001.891
Д 25
Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень [Текст] : зб. нормативних докум. з питань атестації наукових працівників / Уклад. Ю. Цеков. - К. : Ред. "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" : "Толока", 2004. - 128 с

72.6
К89
Кузин, Феликс Алексеевич.
Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты [Текст] : практ. пособ. для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А. Кузин ; под ред. В. А. Абрамов. - 3-е изд., доп. - М. : "Ось-89", 2008. - 448 с. : табл.

посилання 1

посилання 2