Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2134

виховання розумної особистості,яка вміє самостійно вчитися.

савченко татьяна викторовна
2010-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Савченко, О.
Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися [Текст] / О. Савченко // Початкова школа. - 2007. - № 8. - С. 1-5.
Циба, Віталій.
Алгоритм життєвого шляху успішної творчої особистості [Текст] : научное издание / В. Циба // Соціальна психологія. - 2006. - №2. - С. 3-15.

88.37
К60
Колесников, Євген.
Організація життя особистості [Текст] : научное издание / Є. Колесников // Соціальна психологія. - 2006. - №2. - С. 97-103.

Рибалко, В. В.
Моляко В.О. : Теорія виховання творчої особистості на основі стратегіального підходу [Текст] / В.В. Рибалко // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 6. - С. 1-16.

Розов, В. І.
Методика оцінки і самооцінки адаптованих індивідуально-психологічних властивостей особистості [Текст] / В.І. Розов // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 6. - С. 30-48 ; № 7. - С. 14-17

Селезньова, Світлана.
Технологія виховання успішної особистості [Текст] / С. Селезньова, Н. Цілик, О. Воронович // Початкова школа. - 2008. - № 7. - С. 46-47.

Дерев'яна, Л. Й.
Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків [Текст] / Л. Й. Дерев'яна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 2. - С. 10-16

74
Р 83
Руденко, Юрій Дмитрович.
Основи сучасного українського виховання [Текст] : научное издание / Ю.Д. Руденко. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. - 328 с.

74
К 65
Консультування сім'ї [Текст] : метод. поради для консультування батьків: дитина в сім'ї. Ч. 2 / Держ. центр соціальних служб для молоді Держ. комітету України у справах сім'ї та молоді; Ін-т проблем виховання Академії пед. наук України; За ред. В.Г. Постового; Кол. авт.: Т.Ф. Алєксєєнко, О.М. Докуніна, С.І. Жевага. - Київ : ДЦССМ, 2003. - 303 с.

74.2
В 64
Вознюк, Ніна Миколаївна.
Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Вознюк ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 200 с. - Бібліогр.: с. 183-193.

74.1
Д49
Дитина [Текст] : метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін. ; Київський міський пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. - 2-е вид., доопр. і доп. - К. : Богдана, 2004. - 232 с

74.9
К89
Кузьмінський, Анатолій Іванович.
Педагогіка родинного виховання [Текст] : навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 328 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). - Бібліогр.: с. 317-324.

86.3
М15
Макмиллан, Лен.
Родители и подростки: как строить отношения [Текст] / Л. Макмиллан, М. Рей. - М. : ООО "Лотэст" ; Заокский : Христианская служба семьи и здоровья, 2004. - 192 с. : ил.

74.9
Е 64
Енциклопедія батьківства [Текст] : посіб. з сімейного виховання / Є. І. Коваленко [та ін.] ; за заг. ред. Є. І. Коваленко. - К. : КНТ, 2008. - 592 с. - Бібліогр.: с. 567-572.

88.37
В18
Варій, Мирон Йосипович.
Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 592 с. - Бібліогр. наприкінці глав.
74.6
Г 52
Главацька, Ольга Леонідівна.
Основи самовиховання особистості [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / О. Л. Главацька. - К. : Кондор, 2008. - 228 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 222-224