Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
HTC коммуникаторы, HTC смартфоны.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=214

Шановна Олена Анатоліївна, допоможіть будь ласка знайти інформацію щодо інститутів, дипломатичних відносин з близькими і далекими сусідами, способу життя й побуту Запорізького козацтва періоду Козацької доби української історії.

Олена Вікторівна
2008-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо наступну інформацію:
63.3(4УКР)4
Ш83
Шпитальов, Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та 1768-1774 років [Текст] / Г. Г. Шпитальов ; Запорізький держ. ун-т, Запорізький юридичний ін-т МВС України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення. – Запоріжжя : Прем`єр, 2004. – 240 с. : карти, табл.

84(4УКР)6
К31
Кащенко, А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове [Текст] : / А.Ф. Кащенко; ред.-упоряд. М.А. Шудря, Худ. В.І. Лопата. – Дніпропетровськ : Січ, 2001. – 494 с.


63.3(4УКР)4
С32
Сергійчук, В. Дмитро Вишневецький [Текст] / В.І. Сергійчук. – К. : Україна, 2003. – 192 с.


63.3(4УКР)4
Ч-96
Чухліб, Т. Украінський гетьманат: проблеми міжнародного утвєрджєнніа [Текст] / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час, 2007. – 156 с. : іл.

63.3(4УКР)4
Я22
Яворницький, Д. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків [Текст] / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 192 с.

63.3(4УКР)4
Я22
Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків. [Текст] / Д.І. Яворницький; пер.з рос. мови Т.С. Завгородня. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 359 с.

63.3(4УКР)4
Ч96
Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. [Текст] / Т.В. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид., доопрацьоване. – К. : Арістей, 2005. – 640 с.

63.3(4УКР)4
І-90
Історія українського козацтва [Текст] : нариси: У 2-х т. / редкол.: В.А. Смолій та ін.; НАН України, Інститут історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006 –

63.3(4УКР)4
А72
Антонович, В. Коротка історія Козаччини [Текст] / В.Б. Антонович; автор передмови І.І. Глизь. – К. : Україна, 2004. – 304 с. : іл.

63.3(4УКР)4
С 83
Страна казаков [Текст] : сб / сост. А.А. Олейников, под общ. ред. Г.Я. Сергиенко. – К. : Радуга, 2004. – 215 с.

91.9:63.3(4УКР)4
Т 50
"Тої слави козацької повік не забудем..." [Текст] : реком.бібліогр. покажч. з історії українського козацтва / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України ; упоряд. В.М. Лой, відп. ред. В.О. Кононенко. – К. : [б. и.], 2004.– Київська правда. – 296 с. – Покаж.: с. 265-290.

63.3(4УКР)4
С91
Сушинський, Б. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-XIX століть [Текст] : історичні есе: у 2-х т. Т.1 / Б.І. Сушинський. – 2-е вид., доп. – Одеса : ВМВ, 2004. – 592 с. : портр.

63.3(4УКР)4
З41
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки [Текст] / упоряд. та пер. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. – К. : Дніпро, 2006. – 976 с. : карти, іл.

63.3(4УКР)4
Ш37
Шевчук, В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ - ХVІІІ ст. [Текст] : у 2-х кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук ; відп. за вип. П. Я. Ромко. – К. : Грамота, 2007. – 720 с. : портр, іл.
68.4(4УКР)1
А76
Апанович, О. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. [Текст] : научно-популярная литература / О.М. Апанович; відп. за вип. Г.В. Ніколєнко, Передмова В.С. Мороз. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 232 с. : іл.

63.3(4УКР)4
Б24
Баран, О. Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла Валле [Текст] = Cossack-Persian Relations in the wks of Pietro della Valle / О. Баран. – Вінніпеґ (Канада) : Укр. Вільна Академія Наук, 1985. – 72 с.

63.3(4УКР)4
К17
Каляндрук, Тарас.
Загадки козацьких характерників [Текст] / Т. Каляндрук. – Львів : ЛА"Піраміда", 2007. – 288 с. : фото.
Александрович, В. Маловідома сторінка історії козацького портрету [Текст] / В. Александрович // Пам’ятки України. – 2005. – №3-4. – С. 184-189.

Бойко А. Запорозьке козацтво та чумацтво [Текст] : Проблема історичної спадщини останньої чверті ХУІІІ–середини ХІХ ст. на Півдні України / А. Бойко // Історія України (Шкільний світ). – 2004. – № 43. – С. 7-9.

Верменич Я. Адміністративно-територіальний устрій українських земель в історичній ретроспективі / Я. Верменич // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 46-52.

Горобець В. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. ХУІІ ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесів [Текст] / В. Горобець // Український історичний журнал. – 2005. – №2. – С. 16-48.

Лісовенко М. Кальміуське козацтво захищало від ординців Україну, Московське царство, боронило чумаків [Текст] / М. Лісовенко // Віче. – 2007. – № 19. – С. 77.

Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (XVI-XVIII ст.) [Текст] : общественно-политическая литература / В.П. Лакизюк // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – №3. – С. 36-39.

Мицик Ю. Найдавніший опис козацької ради на Січі / Ю. Мицик // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 42-46.

Снігир, В. Від бога полководець [Текст] / В. Снігир // Наука і суспільство. – 2005. – № 11/12. – С. 30-33.

Стороженко І. Лицарська гіпотеза утворення Запоріжської Січі [Текст] / І. Стороженко // Київська старовина. – 2003. – №5. – С. 29-46.

Стороженко, І. Великий кордон і українське козацтво кінця ХУ - середина ХУІІ ст. [Текст] / І. Стороженко // Київська старовина. – 2006. – №1. – С. 31-45.

Стороженко, І. Еволюція етнічного складу українського козацтва кінця XV-середини XVII ст. [Текст] / І. Стороженко // Київська старовина. – 2005. – №5. – С. 47-66.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5