Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2146

Доброго дня,Предмет,метод і завдання економічного аналізу.

Христина
2010-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

Мних, Євген.
Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації [Текст] : общественно-политическая литература / Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №1. - С. 55-61.

65.012.12(075)
Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник / Житомирський інженерно-технічний ін-т ; За ред. Ф.Ф.Бутинець. - Житомир : Рута, 2003. - 684 с

65.012.12
Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с

65.053
Ч46
Череп, Алла Василівна.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А.В. Череп ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т. - К. : Кондор, 2005. - 160 с
65.053
Б14
Багров, В. П.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.П. Багров, І.В. Багрова ; Дніпропетровська держ. фінансова академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 158 с


65.053
Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін. ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с

65.053
П80
Прокопенко, Іван Федорович.
Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с.

65.053
К41
Кіндрацька, Галина Іванівна.
Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 488 с.

65.053
П75
Приймак, Василь Іванович.
Математичні методи економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Приймак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 292 с


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5