Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-12-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=217

Доброго дня!
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію за словами:
1. "фінансова звітність"
2. "контролінг"

Бажано, щщою інформація носили науковий характер (наукові статті, монографії) в будь-якому вигляді (електронному чи паперовому).
Завчасно вдячний!

Яцко Максим Вікторович
2008-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо зонайомитись з наступною інформацію:

1.«фінансова звітність»:

65.052(4УКР)
П 91
Пушкар, М. Фінансовий облік : підручник/ М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність – обєкти фінансового контролю : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. – К.: Атіка; К.: Ельга- Н, 2003.– 304 с.

65.052.9(4УКР)242
О-64
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі : навч. посіб. / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. – К.: Професіонал, 2004. – 480 c..


Голов, С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та застосування [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 11. – С. 33-58.

Міщенко, С. Удосконалення фінансової звітності як передумова стабільності функціонування банківської системи / С. Міщенко // Банківська справа. – 2008. – № 1. – С. 62-75.

Пархоменко, В. Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 1. – С. 3-20.

Бурденко І. Фінансові інструменти: особливості їх класифікації [Текст] : общественно-политическая литература / І. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – С. 24-30.

Пархоменко В. Річна фінансова звітність [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №1. – С. 5-18.

Островська О. Оцінка фінансового стану піприємств в умовах стандартизації фінансової звітності [Текст] / О. Островська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 2. – С. 28-35.
посилання 1
посилання 2

посилання 3
посилання 4
посилання 5

2.«контролінг»


65.9(4УКР)29
Ц58
Цигилик, І.І.
Контролінг: Навч. посіб. у схемах і таблицях/ І.І.Цигилик; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 76 с. : табл.


65.29
П16
Панков, В.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 112 с. : іл.


65.29
П60
Портна, О.
Контролінг: навч. посіб./ О.В. Портна. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 192 с.

Терещенко О. О. Трансферне ціноутворення як інструмент контролінгу [Текст] / О. О. Терещенко , О. О. Волошанюк // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 127 – 135.

Стефаненко М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств [Текст] / М. М. Стефаненко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 144 – 151.

Ареф’єва О. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів [Текст] / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – С. 165171.

Стефанюк І.Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки [Текст] / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 149-156.

Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів [Текст] / Д.М. Морозов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – С. 136-148.

Стефанюк І.Б. Викортстання контролінгу в національній системі фінансового контролю [Текст] / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 142-150.

Вістяка Т. Фінансовий контролінг в системі управління підприємством [Текст] / Т. Вістяка // Вісник. – 2005. – Вип.№1(2). – С. 68-72.

Кушнір І.М. Сутність і необхідність запровадження контролінгу в банківській системі (на прикладі ЗАТ "ПУМБ") [Текст] / І.М. Кушнір, Т.А. Адноралова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С. 143-149.

Деменіна О.М. Передумови становлення механізму оперативного контролінгу на промислових підприємствах [Текст] / О.М. Деменіна, Л.К. Яцишина // Легка промисловість. – 2004. – № 3. – С. 48-49.

Килимнюк В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства [Текст] / В. Килимнюк // Економіст. – 2004. – №1. – С. 47-49.