Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2188

Доброго вечора!
Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію щодо об'єктів та суб'єктів регіонального управління та теорії просторової економіки

Дмитро
2010-02-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


65.050.9(4УКР)2
К84
Круш, П. В.
Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / П.В.Круш, О.О.Кожемяченко ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 248 с.

65.049(4УКР)6
Ч -49
Чернюк, Людмила Григорівна.
Економіка регіонів (областей) України [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. - К. : ЦУЛ, 2002. - 644 с.

65.049(4УКР)6
Х 30
Хвесик, Михайло Артемович.
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2005. - 344 с

65.049(4УКР)6
Р 32
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку [Текст] : монографія / З. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. З. Варналій. - К. : Знання України, 2005. - 500 с

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

посилання 7

Антонов, В.
Оцінювання соціально-економічного розвитку територій [Текст] / В. Антонов // Управління сучасним містом. - 2004. - №7-9. - С. 169-175.

Бутко, М.
Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів [Текст] / М. Бутко // Економіка України. - 2007. - № 6. - С. 36-44. - Бібліогр.: 13 назв

Туманець, Т.
Інформаційно-аналітична база регіонального управління: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / Т. Туманець // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 39-45

Кулик, А. В.
Основи рейтингового управління регіональними системами [Текст] / А. В. Кулик // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 24-28
Дівак, Вікторія Віталіївна.
Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України [Текст] / В. В. Дівак // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 626-632.