Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2198

Добрий день! Де можна знайти інформацію про інтегральну оцінку боргової безпеки України за 2009 рік? Дякую.

Ардель І.
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР) П19
Пастернак-Таранушенко, Геннадій. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення [Текст] : підручник / Г. Пастернак-Таранушенко; Київський економ. ін-т менеджменту ; За ред. Б. Кравченко. - К. : Кондор, 2002. - 302 с. - ISBN 966-7982-01-7 : 16 грн.


65.9(4УКР) Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Фінансова безпека держави [Текст] : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: Монографія / М.М. Єрмошенко. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 309 с. - ISBN 966-7376-65-6 : 29 грн.


65.9(4УКР) П71
Предборський, Валентин Антонович. Економічна безпека держави [Текст] : монографія / В.А.Предборський ; Київський юридичний ін- т МВС України. - К. : Кондор, 2005. - 392 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 369-378. - ISBN 966-351-035-8 : 45 грн.

65.9(4УКР)29 Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] : научное издание / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М. Ашуєв. - Препр. наук. доповіді. - К. : [б. и.], 2005. - 78 с. - Бібліогр.: с. 75-77. - 3 р.

65.9(4УКР)26 Б24
Барановський, Олександр Іванович. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] : монографія / О.І. Барановський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2004. - 760 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 712-733. - ISBN 966-629-137-1 : 60.90 грн.

65.9(4УКР) Ш77
Шнипко, Олександр Сергійович. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект [Текст] : [монографія] / О.С. Шнипко. - К. : Генеза, 2006. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 278-284. - ISBN 966-504-580-6 (в опр.) : 24 грн, 26 грн

65.9(4УКР) С91
Сухоруков, А. І. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 115-119. - ISBN 978-966-364-421-9 (в опр.) : 33 грн.


Кириченко, О. А. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, С. В. Мелесик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 223-232 : рис., табл. - Бібліогр.: 25 назв
Аннотация: У статті розкрито сутність економічної безпеки банківської системи України та визначено шляхи її підвищення, а також шляхи модернізації банківської системи в умовах системної кризи

Живко, М. О. Основні чинники інформаційної безпеки підприємства / М. О. Живко, Х. З. Босак // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 67-74. - Бібліогр.: 29 назв
Аннотация: У статті досліджено основні чинники, які формують відповідний рівень підсистеми інформаційної безпеки в загальній системі економічної безпеки підприємства. Визначено основні проблеми, пов"язані із захистом інформації на підприємстві, та можливі шляхи їх усунення.

Пашко, П. В. Передумови та принципи побудови системи управління забезпеченням митної безпеки України [Текст] / П. В. Пашко // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 182-191. - Бібліогр.: с. 190-191 (15 назв).
Аннотация: Представлено результати досліджень щодо формування принципового підходу до системи управління забезпеченням митної безпеки. Визначено зміст понять "безпекоспроможність", "митна усталеність", "митна ефективність", "надійність митної системи".

Франчук, В. І. Теоретичні засади корпоративної безпеки / В. І. Франчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 161-167 : рис. - Бібліогр.: 12 назв
Аннотация: У статті на основі системного підходу визначено сутність і зміст корпоративної безпеки як стану основних показників безпеки організації, як властивості системи та як її функції, виду діяльності.