Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2201

Добрий день, допоможіть знайти інформацію про ночнушки з суцільнокроєним рукавом.
Дякую, студент.

Смітюх І. В.
2010-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

34.2 М 34
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк [та ін.] ; за ред. В. Степаненко. - К. : Либідь, 2002. - 328 с.

37.24 М 42
Медведева , Татьяна Викторовна. Художественное конструирование одежды [Текст] : учеб. пособие / Т.В. Медведева . - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2003. - 480 с. - (Высшее образование).

37.24 П 20
Патлашенко, О. А. Основи конструювання одягу [Текст] : лабораторний практикум / О.А. Патлашенко; Київський держ. технікум легкої промисловості. - К. : [б. и.], 2003. - 188 с.

38.6 Г 12
Гавриляк, А. І. Спеціальна технологія [Текст] : рекомендовано Мин.образования / А.І. Гавриляк. - Львів : Оріяна- Нова, 2004. - 200 с. : іл. - (Професійно-технічна освіта України). - Бібліогр.: с. 199.

85.12 К43
Киреева, Елена Викторовна. История костюма [Текст] : европейський костюм от античности до 20 в. : учеб. пособ. для сред. театр. учеб. заведений / Е. В. Киреева. - Изд. 2-е, испр. - М. : Просвещение, 1976. - 176 с. : илл. - Библиогр.: с. 166-168. - (в пер.) : 1.10 грн, 5 грн

37.24 Т80
Труханова, Антонина Тимофеевна. Технология женской и детской легкой одежды [Текст] : учебник / А.Т. Труханова. - 4-е изд., стер. . - М. : Высшая школа, 2005. - 416 с. : іл, табл.

37.24 П20
Патлашенко, Ольга Андріївна. Коструювання одягу [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / О.А.Патлашенко. - К. : Арістей, 2007. - 208 с. : іл. - Бібліогр.: с. 206-207.