Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2205

Допоможіть,будь-ласка,знайти підручник з Економічної діагностики

Шевчук Ю.О.
2010-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

У фонді читальної залі нашої бібліотеки є такі видання:

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94. - ISBN 966-574-531-Х : 18.90 грн.


65.29 Г44
Гетьман, Оксана Олександрівна. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 308 с. : табл. + Додатки. - ISBN 966-364-361-7 (в опр.) : 52.50 грн.

65.053 Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2025-42-2 (в опр.) : 64 грн