Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2213

Підкажіть,будь-ласка,літературу до теми "Види співучасників,особливості їх відповідальності"

Аля
2010-02-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)311 К82
Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р. - К. : Видавець Паливода А.В., 2005. - 164 с. - (Кодекси України). - ISBN 966-95871-5-8 : 7 грн.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст] / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Дакор, 2008. - 1428 с. - Бібліогр. в тексті. - ISBN 978-966-8379-31-4 (в опр.) : 252 грн
Авт. зазнач. на с. 3

67.9(4УКР)308 Н 73
Новицький, Григорій Володимирович. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України [Текст] : наук.-практич. посібник / Г.В. Новицький. - К. : Вища школа, 2001. - 96 с. - ISBN 966-642-066-Х : 6.60 р.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. / за ред. М. І. Бажанов ; : В. В. Сташис, В. Я. Тація. - К. : Юрінком Інтер ; Х. : Право, 2002. - 416 с. - ISBN 966-667-058-5 : 18 грн, 18 грн

67.9(4УКР)308 С13
Савченко, Андрій Володимирович.
Сучасне кримінальне право України [Текст] : курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Видавець Паливода А.В., 2006. - 636 с. - ISBN 966-8037-75-8 (в опр.) : 45 грн.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України ; За ред. О.М. Омельчук. - К. : Наук. думка : Прецедент, 2004. - 300 с. - Бібліогр.: с. 291. - ISBN 966-00-0255-6 : 23.80 грн.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський, Микола Йосипович.
Кваліфікація злочинів [Текст] : навч. посібник / М.Й. Коржанський. - 2-е вид. - К. : Атіка, 2002. - 640 с. - ISBN 966-7714-96-9 : 27 р.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, Віталій Володимирович.
Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : КНТ, 2007. - 304 с. + Додатки с. 298-300. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-373-290-9 (в опр.) : 63 грн.


67.9(4УКР)6
Ш49
Шеремет, Антон Петрович.
Кваліфікація насильницьких злочинів [Текст] : навч. посіб. / А.П.Шеремет ; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 176 с. : портр. - Бібліогр.: с. 164-172. - ISBN 966-2921-05-2 : 6.70 грн.