Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2259

Підскажіть будь-ласка літературу для написання дипломної роботи на темму: відшкодування моральної шкоди в цивільному законодавстві України ( а також в зарубіжних країнах, тобто порівняльний аналіз )
Дякую

Юлія
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скоистатись наступною літературою :

67.9(4УКР)304
Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : [В 4-х т.]. - Київ : А.С.К ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 -
Т. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Права власності та інші речові права / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. - 2004. - 928 с. - (Нормативні документи та коментарі)

67.9(4УКР)304
Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : [В 4-х т.]. - Київ : А.С.К ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 -
Т. 2 : Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. - 2004. - 864 с. - (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304
Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [Текст] : [В 4-х т.]. - Київ : А.С.К. ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 -
Т. 3 : Договірні зобовя’зання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. - 2006. - 928 с. - (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304
М13
Мазур, Оксана Степанівна.
Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / О.С.Мазур. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 384 с.

67.9(4УКР)304
Г 85
Грін, Олександр Олексійович.
Цивільне право (Особлива частина) [Текст] : навч.-метод. посіб. за вимогами кредитно-модульної системи / О. О. Грін ; Мін-во освіти і науки України, Закарпатський державний університет, Юридичний ф-т, Кафедра цивільно-правових дисциплін. - Ужгород [ПП Данило С.І.] : [б. и.], 2008. - 174 с. - Бібліогр.: с. 165-172. - (в опр.) : 18 грн, 25 грн

67.9(4УКР)304
Ц58
Цивільне право України [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 1 / за ред. Є. О. Харитонов ; Н. Ю. Голубєва. - Х. : Одіссей, 2008. - 832 с. - Бібліогр. наприкінці глав.

67.9(4УКР)304
З-17
Заіка, Юрій Олександрович.
Українське цивільне право [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . - 2-е вид., змінене і допов. - К. : Правова єдність, 2008. - 368 с. - Бібліогр.: с. 363-365.

Рабінович П. Гідність людини як фундамент її природного права на компенсацію моральної шкоди: загальні проблеми держави і права [Текст] / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - №2(29). - С. 14-23

Сиротенко С. Деякі теоретико-практичні питання визвачення розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Текст] / С. Сиротенко // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №6. - С. 41-44.

Тертишник В. Проблеми захисту честі й гідності людини та відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя [Текст] / В. Тертишник // Юридична Україна. - 2003. - №11. - С. 20-25.

Бакірова І. Застосування судами законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання [Текст] : общественно-политическая литература / І. Бакірова // Право України. - 2006. - №5. - С. 89-92.

Сиротенко С.Є. До питання про правові засоби компенсації моральної шкоди у контексті рішень Європейського суду з прав людини [Текст] : общественно-политическая литература / С.Є. Сиротенко // Адвокат. - 2006. - №5. - С. 36-39.

Ярешко, Оксана Володимирівна. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди у справах про захист права на недоторканність ділової репутації [Текст] / О. В. Ярешко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 359-364

Примак В. Відшкодування моральної шкоди у контексті реалізації принципу свободи договору [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 3 . - С. 64-72

Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичної підстави відшкодування моральної шкоди [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 4. - С. 56-64

Примак В. Концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкоди [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 9. - С. 60-69