Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2263

Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу по темі: "Теоретичні підходи щодо визначення фінансової стійкості підприємства"

Сойко Віталій Анатолійович
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.4).

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.053
Л64
Литвин , Богдан Миронович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 332-335.

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

65.9(4УКР)26
Ф59
Фінанси ( теоретичні основи ) [Текст] : підручник / М.В. Грідчіна та ін.; Під керівництвом і за наук. ред. М.В. Грідчіна , В.Б. Захожай ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2007. - 312 с. - Бібліогр.: с. 299-303.

65.053
Ш49
Шеремет, Олег Олексійович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191. - Бібліогр.: с. 192-193.

Ковальська, К. В.
Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку [Текст] / К.В. Ковальська // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 101-104.

Котляр, М. Л.
Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Котляр, М. Л.
Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 113-117.

Прогнозування економічних і фінансових процесів на основі нейронечітких технологій [Текст] // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 79-93.

Падерін, І. Д.
Методи прогнозування діяльності промислових підприємств в умовах перехідної економіки [Текст] / І.Д. Падерін // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №7. - С. 6-9.

Жук, І. М.
Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні [Текст] / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 4-11.

Боголіб, Т. М.
Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ [Текст] / Т.М. Боголіб // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 50-62.

Макаренко, І. О.
Метод інженерного прогнозування фінансових потоків підприємства в ринкових умовах [Текст] / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 184-188.

Парсяк, В. Н.
Прогнозування розвитку підприємства в умовах економіки інноваційного типу [Текст] / В.Н. Парсяк // Проблеми науки. - 2007. - № 2. - С. 43-45.

Денисенко, Микола Павлович.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності [Текст] / М.П. Денисенко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Шаблиста, Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2009. - № 6. - С. 53-64. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.