Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-02-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2267

Допоможіть будь-лазка знайти літературу на тему: "Страховий захист, як необхідна умова розвитку економіки"
Дуже вдячна вам за допомогу

Вікторія
2010-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вам наступну літературу:

65.9(4УКР)26
Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Страхова справа [Текст] : [Монографія] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - 6-е вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : табл.

65.9(4УКР)27
В 60
Внукова, Наталія Миколаївна.
Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2009. - 350 с. : табл. - Бібліогр.: с. 314-324.

65.9(4УКР)27
В60
Внукова, Наталія Миколаївна.
Соціальне страхування [Текст] : кредитно-модульний курс : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 412 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.333-344 та у підрядк. прим. - Предм. покажч.: с. 345-347.

65.9(4УКР)27
Г 57
Говорушко, Тамара Андріївна.
Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - 2-е вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344 с. : табл. - Бібліогр.: с. 336-339.

65.9(4УКР)27
К64
Конопліна, Юлія Сергіївна.
Соціальне страхування [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. "Фінанси і кредит"] / Ю. С. Конопліна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 219-224.

Кодацький , В. П.
Роль страхування в розвитку матеріального виробництва [Текст] / В.П. Кодацький // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С. 303-307. - Бібліогр.: 3 назви.

Гришова, І. Ю.
Механізми страхового захисту підприємств аграрної сфери [Текст] / І.Ю. Гришова, О.М. Галицький // Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 60-63. - Бібліогр. у прим.

Заворотна, О. П.
Взаємний страховий захист інтересів, пов'язаних з експедиторською та логістичною діяльністю в мореплавстві [Текст] / О.П. Заворотна // Митна справа. - 2009. - № 3. - С. 48-54. - Библиогр.: с. 54 (9 назв.)

Мельніков С. А.
Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки / С. А. Мельніков // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 231 - 238

Нечипорук Л.В.
Інверсійний тип формування страхового ринку [Текст] / Л. В. Нечипорук // Економічна теорія. - 2008. - № 4. - С. 31 - 43.

Заворотна О.П.
Взаємний страховий захист інтересів, пов'язаних з експедиторською та логістичною діяльністю в мореплавстві [Текст] / О.П. Заворотна // Митна справа. - 2009. - № 3. - С. 48-54

Гаманкова, Ольга.
Методи державного регулювання ринку страхових послуг [Текст] / О. Гаманкова // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 9-10. - С. 61 - 64.

Сільченко С.
До питання про статус страхувальника як суб'єкта правовідносин загальнообов'язкового соціального страхування [Текст] / С. Сільченко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 65-68