Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=229

Добрий день! Порекомендуйте, будь-ласка, літературу та інтернет-ресурси на тему "Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів". Дякую!

Ольга Володимирівна
2008-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо Вам скористатися наступними матеріалами:
65.9(4УКР)26
П 12
Павлов, В.
Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов'язюк ; Держ. академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Тернопільська академія народного господарства. – 2-е вид., доп. – К. : Кондор, 2004. – 400 с.
65.9(4УКР)26
О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 410 с. + Додатки с. 347-409.

65.26
Щ74
Щибиволок, Зіновій Іванович.
Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / З.І. Щибиволок. – 2-е вид. – К. : Знання, 2007. – 312 с.

Васильченко З.М.
Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки/ З.М. Васильченко // Фінанси України. –2004. – № 5. – C. 124-130.
Версаль Н.
Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України / Н.І. Версаль, В.П. Нестеренко // Фінанси України. – 2006. – № 10. – C. 96-104.
Луніна І.
Корпоративні цінні папери / І. Луніна // Економіст. – 2008. – № 3. – C. 41.
Науменкова О.
Особливості організації діяльності банківських установ на ринку цінних паперів/ Світлана Науменкова, Володимир Міщенко // Вища школа. – 2008. – № 2. – C. 98-118. – Бібліогр.: 13 назв.
Черкасова С.
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів./ С. Черкасова // Фінанси України. – 2003. – № 10. – C. 130-134.
Шклярук С.Г.
Іпотечні цінні папери як механізм рефінансування банківської діяльності при кредитуванні будівництва і придбання житла / С.Г. Шклярук // Вісник. – 2005. – Вип. № 2 (3). – C. 27-35.


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5