Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2311

Будь ласка,підкажіть якусь літературу по Закарпатських говірках.

Неля
2010-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо переглянути такі матеріали:

К 81
Д 43
Дзендзелівський, Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР [Текст] : лексика. Ч. ІІ / Йосип Олексійович Дзендзелівський. – Ужгород : УжДУ, 1960. – 10 с. : + карти.

К 81
Д 43
Дзендзелівський, Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України [Текст] : лексика. Ч. ІІІ / Йосип Олексійович Дзендзелівський. – Ужгород, 1993. – 464 с. : + карти.

К 81
Д 70
Дослідження лексики і фразеології говорів Українських Карпат [Текст] : тематичний збірник / відпов. ред. Й. О. Дзендзелівський. – Ужгород, 1982. – 156 с.

К 81
Д 94
Дэже, Л. Очерки по истории закарпатских говоров [Текст] / Ласло Дэже. – Budapest : Akademiai kiado, 1967. – 305 c.

К 81
Л 55
Лизанец, П, Н. = Lizanec P.N. Атлас венгерских говоров Закарпатья [Текст] = A Karpataljai magyar nyelvjarasok atlasza : Т. 2 / Петр Николаевич Лизанец. – Ужгород, 1996. – 952 с.

К 81
Л 55
Лизанець, П. Програма питальник для збирання матеріалів до діалектологічного атласу угорських говорів Закарпатської області УРСР [Текст] / Петро Миколайович Лизанець = Anyaggyujtesi program kerdoiv az uszszk karpatontuli terulete magyar nyelvjarasainak dialektologiai atlaszahoz / Szokincs : лексика. Ч. 1. – Ужгород, 1976. – 199 с.

К 81
Л 55
Лизанец, П. Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья [Текст] : венгерско-украинские межъязыковые связи / Петр Николаевич Лизанец. – Budapest : Akademiai kiado, 1976. – 682 с.

К 81-5
М 57
Миголинець, О. Українські закарпатські говірки [Текст] : (збірник текстів) / О. Миголинець ; УжНУ, Філолог. фак-т, Каф-ра укр. мови ; рец. І. В. Сабадош, О. Д. Пискач ; відп. за вип. М. І. Сюсько. – Ужгород : ВЕТА-- Закарпаття, 2002. – 66 с.

К 81
П 32
Піпаш, Ю. О. Матеріали до словника гуцульських говірок. Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області [Текст] : словарь / Ю. О. Піпаш, Б. К. Галас. – Ужгород, 2005. – 266 с. + Тексти : с. 245-261. – Бібліогр.: с. 262-264.

К 82.3
С 12
Сабадош, І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Текст] / Іван Васильович Сабадош. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 11-13.

К 81
С 40
Сірка, Й. Короткий словник говірки села Ублі [Текст] / Й. Сірка, Ю. Муличак, А. Баушенко. – Пряшів ; Зіґен : EXCO s.r.o., 1999. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62.

К 81
Т 87
Туріс, І. Ю. Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області [Текст] / Інгрід Юріївна Туріс ; Ужгород. нац. Ун-т. – Ужгород : "Карпати", 2008. – 64 с.

К 81
Ю 89
Юсип-Якимович, Ю. В. Ономатопоетика українських говорів Карпат: семантична, фонетична, словотвірна структура та похідність ономатопів [Текст] : монографія / Юлія Василівна Юсип-Якимович ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 60 с. – Бібліогр.: с.221-236. – Предм. покаж.: с. 252-255.

***
К 82.3
У 58
Унікальні записи народної творчості краю (До 70-річчя створення архіву народної пісні і говорів Закарпаття) [Текст] // Календар "Просвіти" на 1999 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1999. – С. 187.