Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2008-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=233

Добрий день! Порекомендуйте, будь-ласка, літературу та інтернет-ресурси на тему "Вплив коливання валютних курсів на інфляцію цін". Дякую!

Тетяна Валеріївна
2008-12-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:

65.26
Б43
Белінська, Я.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / Я.В.Белінська ; Нац. акад. упр. – К. : [б. и.], 2007. – 372 с.

65.25
Ш66
Шкварчук, Л.
Ціноутворення [Текст] : підручник / Л.О.Шкварчук ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.

67.9(4УКР)302
С77
Старинський , М.
Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні [Текст] : навч. посіб. / М.В. Старинський ; М.В.Старинський, Ж.В.Завальна. – Суми : Університет. книга, 2007. – 416 с.


67.9(4УКР)302
З13
Завальна, Ж.
Валютне право України [Текст] : навч. посіб. / Ж.В.Завальна, М.В.Старинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Університет. книга, 2006. – 384 с.

67.9(4УКР)302
З-19
Законодавство України з валютного регулювання та валютного контролю [Текст] : зб. законів, урядових та відомчих нормативних документів з питань валютного регулювання і валютного контролю / упоряд. М.І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 664 с.

65.42
О75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 252 с.

65.9(4УКР)
Г38
Герман, Г.
Закони вартості [Текст] / Г.І. Герман ; Академія Харківської профспілки робітників ВО "Комунар". – Харків : [б. и.], 2006. – 18 с.


65.9(4УКР)25
Ш 66
Шкварчук, Л.
Ціни і ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Шкварчук. – 3-є вид., виправлене. – К. : Кондор, 2005. – 214 с.

65.42
К60
Колесников, О.
Ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / О.В. Колесников ; Українська держ. академія залізничного транспорту. – К. : Центр навчальної л-ри, 2006. – 144 с.

65.9(4УКР)
Т 60
Тормоса, Ю.
Ціни та цінова політика [Текст] : навч.-метод. посібник / Ю.Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2003, 2001. – 91, 122 с.

65.26
М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції [Текст] : навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; за заг. ред. М.І.Савлук. – К. : КНЕУ, 2002. – 392 с.Олексюк, Б. Проблеми курсоутворення в Україні [Текст] / Б. Олексюк // Сучасність. – 2008. – № 11. – С.85-90.

Щербак , А. Як приборкати інфляцію в Україні [Текст] / А. Щербак // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 43-45

Драчко-Єрмоленко ,Є. Деякі математичні підходи до прогнозування валютного курсу [Текст] / Є. Драчко-Єрмоленко // Економіст. – 2008. – № 6. – С. 38-41.

Статистика [Текст] // Економіст. – 2008. – № 6. – С. 7.

Шаров, О. Глобалізація валютної системи [Текст] / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7 ( №1 ). – С. 76-93.

Пропонуємо також ознайомитись:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6