Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
1md.ru предлагает софа, тахта. Все софы в России.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2339

Допоможіть,будь ласка, знайти джерела до контрольної роботи з теми:"Концепції та постулати аудиту"

Анастасія Кировоград
2010-03-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 К 90
Кулаковська, Людмила Петрівна. Основи аудиту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. : Каравела ; Львів : Новий Світ- 2000, 2002. - 504 с.
65.9(4УКР)26 Г 65
Гончарук, Яків Андрійович. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - Львів : Світ, 2002. - 296 с.
65.9(4УКР)26 Б 93
Бутинець, Франц Францович. Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., переробл. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.
65.9(4УКР)26 У-74
Усач, Богдан Федорович. Аудит [Текст] : навч. посібник / Б.Ф. Усач. - 2-е вид.,стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 223 с.
65.9(4УКР)26 К13
Кадуріна, Людмила Олексіївна. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 184 с. - Бібліогр.: с. 183.

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Ніна Іванівна. Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.
65.9(4УКР)26Д 36
Дерій, Василь Антонович. Аудит [Текст] : курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима. - Тернопіль : Джура, 2002. - 86 с.

65.26П30
Петровська, Ірина Олегівна. Аудит [Текст] : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.
Свободны: ВЧЗ (1)

65.26 К82
Крисюк, Володимир Іванович.
Аудит в підприємствах торговельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В.І. Крисюк, Н.М. Крисюк, О.В. Юрченко ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 232 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)26 Г65
Гончарук, Яків Андрійович. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65.052 П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна. Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283. -


65.052 П16
Пантелєєв, Володимир Павлович. Аудит [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пантелєєв ; М-во освіти і науки України, Київський ін-т інвестиційного менедж. - К. : Професіонал, 2008. - 400 с. : табл. - Абет.-Предм. покажч.: с. 396-397. -

65.052І 21
Іванова, Наталія Анатоліївна. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 214 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 198-199. -