Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2344

Доброго дня. Підкажіть будь ласка де я можу знайти інформацію про проблеми девіантної поведінки в Україні. Дякую

Болюк В.М.
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

88.3 З-69
Змановская, Елена Валерьевна. Девиантология [Текст] : (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику / Е. В. Змановская. - 2-е изд., стер. - К. : Академия, 2008. - 288 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование. Психология). - Библиогр. в конце глав.

88.8 Л87
Лучинкіна, Анжеліка. Профілактика девіантної поведінки [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / А. І. Лучинкіна. - К. : Главник, 2008. - 112 с. - (Бібліотечка соціального працівника). - Бібліогр.: с. 110-111.

Афанасьєва, В. В. Вплив сім"ї та школи на девіантну поведінку підлітка [Текст] / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 4. - С. 43-50. - бібліогр.: 3 назви
Аннотация: Завданням статті є визначення ролі сім"ї та школи у виникненні та профілактиці девіантної поведінки з метою подолання її в підлітків. Автор проводить аналіз поняття "девіантна поведінка", визначає причини її виникнення.

Синьов , В. Встановлення психологічного контакту у вихованні неповнолітніх з девіантною поведінкою [Текст] / В. Синьов // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 40-43. - бібліогр.: 4 назв.
Аннотация: Проблеми поширення різних форм девіантної поведінки, бездоглядності та злочинності неповнолітніх в Україні набули особливої гостроти та актуальності. Кількість злочинів учинених неповнолітніми зростає.

Лазаренко, О. Соціально-педагогічний аспект у профілактиці девіантної поведінки підлітків [Текст] / О. Лазаренко // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 43-45 : табл. - Бібліогр.: 5 назв.
Аннотация: Загальної педагогіки для впливу на підлітка з девіантною поведінкою замало, необхідно застосовувати інші прийоми та методи, які вивчає соціальна педагогіка. Соціальна педагогіка має на меті допомогу неповнолітнім. які мають проблеми в задоволенні особистих проблем та у пристосуванні до соціальних, фізичних і психічних норм суспільства.

Дурманенко, Олександр. Релігійність як фактор запобігання девіантній поведінці особистості [Текст] / Олександр Дурманенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 2. - С. 160-166. - Бібліогр.:8 назв.
Аннотация: У статті розкривається сутність поняття онтологічної безпеки особистості , структура цієї безпеки, механізми її формування. Аналізується , в котексті онтологічної безпеки, такий фактор запобігання девіантній поведінці особистості ( на різних вікових етапах), як релігійність.

Манілов, Ігор. Взаємозвя’язок сугестивності та акцентуйованості підлітків девіантів [Текст] / Ігор Манілов, Тетяна Дем’яненко // Соціальна психологія. - 2009. - № 3. - С. 138-146. - Бібліогр.: 5 назв.
Аннотация: У статті висвітлюється проблема прогнозування сприйнятливості підлітків до психотерапевтичного сугестивного впливу за допомогою клінічних тест-проб на навіюваність. Досліджується можливість прогнозування сугестивності підлітків за результатами окремих тест-проб у зоровому, слуховому , нюховому, шкірному та рухово-кінестетичному сенсорних каналах. Досліджуються особливості взаємозв’язку сугестивності та акцентуйованості соціально дезадаптованих пілдітків. Здійснюється порівняльний аналіз особливостей співвідношення навіюваності та акцентуйованості соціально дезаптованих підлітків та підлітків групи норми.

Заверико, Н. В. Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі [Текст] / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 2. - С. 61-66. - бібліогр.: 9 назв
Аннотация: Автор розглядає сучасні підходи до профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітньої школи та характеризує основні програми з профілактики адиктивної поведенки школярів.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10